Wat te doen bij terugkomst?


1. Controleren gas en elektriciteit
Het is belangrijk dat u controleert of er mogelijke problemen zijn met uw gas- en elektriciteitsinstallatie en/of toestellen. (ook als er geen sprake is van wateroverlast). Bekijk de veiligheidsinstructies voor gas en elektriciteit. Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009.

Veiligheidsinstructies gas
Veiligheidsinstructies elektriciteit

2. Schade
Schade als gevolg van hoogwater? Wat moet u doen:

Stap 1.
Leg de schade vast door het maken van duidelijke foto’s en video’s. Ruim niets op en gooi niets weg voordat u de schade goed hebt vastgelegd.

Stap 2.
Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Stap 3.
Als uw verzekeraar schade niet of niet helemaal vergoedt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Gelet op de aard en de omvang van de ramp heeft het kabinet besloten de Wts toe te gaan passen. Op deze wijze wil het kabinet de getroffenen ondersteunen. De Wts maakt het namelijk mogelijk om, op grond van een nog op te stellen ministeriële regeling die wordt toegesneden op de rampsituatie, gedupeerden een tegemoetkoming in de geleden materiële schade en de gemaakte kosten toe te kennen. Het gaat om een tegemoetkoming en niet om een volledige vergoeding.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de regeling er uit gaat zien en welke schade vergoed gaat worden. Houd daarom de website van de Rijksoverheid in de gaten.


3. Opruimen / schoonmaken
Als er vanwege het hoogwater afval in of om uw woning is achtergebleven, vragen wij u om dit zelf op te ruimen. De zandzakken kunt u in de daarvoor bestemde containers gooien.

Locaties
Arcen: Schanstoren, Spar
Lomm: bij de kerk
Velden: Marktplein
Steyl: De Maashoek
Venlo: Veilingterrein
Blerick: Antoniuskerk

Wat moet u niet doen
1. Uw kelder leegpompen als het water buiten nog niet is gezakt. Dat kan tot onnodige extra schade leiden.
2. Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen voor koolmonoxidevergiftiging zorgen.

Hulp of nazorg nodig?
Wij kunnen ons voorstellen dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen verschillende gevoelens hebben losgemaakt. Incluzio Sociale Basis is er voor alle inwoners van Venlo. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, of wilt u met iemand praten? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur contact op met Incluzio Sociale Basis.
Telefoonnummer: 06-16 73 93 79
Mail: receptieisb@incluzio.nl

Vermeld in uw bericht duidelijk uw naam en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken.

Mocht u nog vragen hebben of niet weten wat u moet doen, neem dan telefonisch contact op met het Klantcontactcenter van de gemeente Venlo via 14 077.