Over VenloOnline


VenloOnline is een website voor inwoners en ondernemers van de gemeente Venlo en daarnaast voor de media. Aan de hand van relevante berichten, video’s en infographics haken we in op wat er leeft onder de inwoners en informeren we over actuele zaken waarbij de gemeentelijke organisatie betrokken is. De berichten laten zien wat we als gemeente doen en waarom.

Wat is het verschil tussen Venlo.nl en VenloOnline.nl?

Op Venlo.nl kunt u terecht voor het afnemen van producten en diensten, zoals bijvoorbeeld een paspoort of een uittreksel. Ook vindt u hier informatie over gemeentelijke diensten, zoals de afvalinzameling. Op VenloOnline.nl kunt u terecht voor achtergrondinformatie over bepaalde onderwerpen waar de gemeente bij betrokken is. Hier kunt u geen diensten of producten afnemen, daarvoor verwijzen wij u naar Venlo.nl.