08 april 2022

50% minder kilometers door andere manier van inzamelen bedrijfsafval

In juni 2021 is in Venlo gestart met een duurzame inzameling van bedrijfsafval in de binnenstad en bedrijfsafval in de omliggende wijken. Green Collective, een initiatief van PreZero en Renewi, verenigt afvalinzamelaars om gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen. Elk bedrijf behoudt zijn contract met zijn eigen afvalinzamelaar, maar Green Collective zorgt ervoor dat er maar met één inzamelvoertuig via één gecombineerde route wordt gereden. 

50% minder kilometers door andere manier van inzamelen bedrijfsafval

Door het combineren van inzamelrondes, zijn er minder ritten nodig en worden er minder kilometers gereden. En minder kilometers betekent minder uitstoot en minder verkeersdrukte in de binnenstad van Venlo. In Venlo wordt geen 3.198 kilometer per maand meer gereden, maar 1.599 kilometer per maand. Een besparing van 50%. Dit betekent 1.980 kg minder CO2-uitstoot per maand. Doorvertaald betekent dit dat er een volledige vrachtwagen uit het straatbeeld van Venlo verdwenen is.

Wethouder Erwin Boom is blij met dit mooie resultaat. Deze samenwerking zorgt voor minder CO2-uitstoot en minder zwaar verkeer. Door samen slim in te zamelen werken we aan een bereikbare en veilige binnenstad en dragen we bij aan een schonere lucht.