22 maart 2022

Gemeente biedt ook in 2022 steun aan cultuursector in Venlo

Ook voor 2022 heeft het college van B&W een corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector vastgesteld. De sector had en heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. 

Gemeente biedt ook in 2022 steun aan cultuursector in Venlo

Het steunpakket is bedoeld om de bestaande culturele infrastructuur te compenseren maar ook om nieuwe initiatieven te laten ontstaan. Over de voorwaarden voor de regelingen is aansluiting gezocht bij de speerpunten uit de cultuurvisie.

Het Rijk heeft in 2021 extra geld in het gemeentefonds van Venlo gestort met de bedoeling deze in te zetten voor de compensatie en ondersteuning van de culturele sector als gevolg van de coronacrisis. De besteding van de extra steun is uitgewerkt in de regeling ‘corona steun- en herstelregeling’ voor de culturele sector.

Meer informatie over de subsidieregel ‘Corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector’ is terug te vinden op de website venlo.nl