18 maart 2022

Start snoeiwerkzaamheden in Venlo

De gemeente Venlo beheert ongeveer 60.000 bomen in de openbare ruimte. Om deze bomen te behouden en de veiligheid hiervan te regelen voor de omgeving, worden de bomen regelmatig gecontroleerd en zo nodig gesnoeid. Zo wordt vanaf 21 maart gestart met de uitvoering van het snoeien van ruim 500 knotwilgen en het snoeien van onveilige bomen in Venlo. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot begin april.

Start snoeiwerkzaamheden in Venlo

Snoeien van knotwilgen
De knotwilg is een typisch Nederlandse boom die vaak is aangeplant in de nabijheid van het water of drassige gebieden. Voor het behoud van de knotboom dient deze met regelmaat te worden gesnoeid. Om schade aan het drassige terrein te voorkomen, worden de snoeiwerkzaamheden bij voorkeur gedurende een vorstperiode uitgevoerd. Aangezien het de afgelopen winterperiode niet of nauwelijks heeft gevroren, moet het snoeien van de wilgen nog op diverse locaties worden uitgevoerd.

Snoeien van onveilige bomen
Daarnaast zijn onlangs inspecties bij bomen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat in het kader van de veiligheid het op korte termijn nog noodzakelijk is om enkele bomen te snoeien of te verwijderen.

Uitvoering werkzaamheden
De te snoeien wilgen staan verspreid over de gehele gemeente Venlo. Op de navolgende locaties staan grotere aantallen van deze bomen; Bakenbosweg, Burgemeester Bergerpark, Beekpunge, Klingerberg, Professor Gelissensingel en de Riviersingel.

De snoeiwerkzaamheden van onveilige bomen worden dit voorjaar nog uitgevoerd op diverse locaties in Venlo-Oost. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden zal rekening worden gehouden met broedende vogels.

Veiligheid
Voor uw eigen veiligheid verzoeken wij u om op locaties waar deze werkzaamheden plaatsvinden voldoende afstand te houden en de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.