09 maart 2022

Een duik in de wereld onder ós Stedje

Voor deze verhalenreeks nemen we een kijkje in de wereld van mensen die vanuit de gemeente Venlo hun steentje bijdragen aan een schone, functionele en duurzame openbare ruimte. Het vorige verhaal van Pieter Verrijdt ging over hoe werken en leren op de begraafplaats in Venlo-Zuid mooi samenkomen. Deze keer dompelen we ons onder in ‘de lokale onderwereld’, namelijk de riolering van Venlo. Michel Lemmerlijn werkt al ruim tien jaar voor de Gemeente Venlo in het rioleringswezen en kan als Clustercoördinator Stedelijk Water een licht werpen op deze belangrijke voorziening in Groot-Venlo.

Een duik in de wereld onder ós Stedje

Een interview met Michel Lemmerlijn

Al van kinds af aan heeft Michel interesse voor technische zaken en wil hij een technische opleiding doen. Na het afronden van de opleiding Werktuigbouwkunde wilde hij nog verder studeren. “Mijn keuze viel destijds op de hbo-studie Civiele Techniek, waarbij de nadruk ligt op grond-, weg- en waterbouw. Na de studie deed ik veel waardevolle praktijkervaring op bij een aannemer. Tien jaar geleden kreeg ik echter de kans om voor de gemeente Venlo te gaan werken.” Inmiddels is zijn functie binnen de gemeente die van Clustercoördinator en Technisch Specialist Stedelijk Water.

“Het rioleringsstelsel van Venlo is qua infrastructuur het belangrijkste kapitaal van de stad”

Venlo’s meest waardevolle bezit ligt onder de grond, zo verzekerd Michel ons. “Ons rioleringsstelsel is één van de grootste kapitalen van alle lokale infrastructuren. In totaal hebben we in Groot-Venlo 700 kilometer rioolleiding liggen. Onze taak als gemeente bestaat eruit om al die leidingen te inspecteren en beheren en om storingen waar mogelijk op te lossen. Jaarlijks vindt een grondige inspectie plaats van 70 kilometer van het leidingstelsel. We doen er dus tien jaar over om alles te inspecteren.”

Wanneer het noodzakelijk is, worden leidingen vervangen. Als het echter mogelijk is, wordt er bij oude leidingen eerst een extra binnenvoering - een zogenaamde ‘kous’ - aangebracht in de leidingen. “Zo hoeven we niet de weg open te breken en kunnen we de levensduur van de leiding op een duurzame manier verlengen. Vervangen is immers erg duur en is ook lang niet op alle plekken mogelijk. Met name de oude leidingen in de binnenstad, die soms al meer dan 80 jaar oud zijn, zijn moeilijk bereikbaar.” Waar mogelijk wordt er altijd samengewerkt met andere collega’s. “Als de weg toch al openligt voor asfaltonderhoud, is het efficiënt om dat te combineren met herstelwerkzaamheden aan de leidingen.”

“De oudste rioolleidingen in de binnenstad zijn meer dan 80 jaar oud”

Bijzonder aan het rioleringsstelsel in Venlo is dat we aan de Blerickse maasoever onze eigen zuiveringsinstallatie hebben. “Van Arcen tot Belfeld wordt al het rioolwater aan de oostkant van de Maas verzameld. Dit komt samen in twee manshoge rioleringsbuizen die, iets ten zuiden van de Maasbrug, het afvalwater onder de Maas door naar Blerick vervoeren. Het is een enorme hoeveelheid water die dagelijks door deze buizen gaat.”

Omdat we steeds vaker kampen met veel regenval en hoge waterstanden, is het belangrijk voor de toekomst om hier nu voorzieningen voor te treffen. Zo is het van belang dat we regenwater op zoveel mogelijk plekken afkoppelen. Regenwater komt dan niet bij het afvalwater in de buizen, maar kan daar waar het valt rustig de grond intrekken. Dat is beter voor de bodemkwaliteit en voor de druk op bestaande watersystemen.” Inwoners van de gemeente Venlo kunnen subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater op eigen terrein.

“Het is beter voor de natuur, de bodem en voor ons watersysteem om waar mogelijk regenwater af te koppelen”

Een deel van de riolering in Venlo bestaat uit een zogenaamde vrijvervalriolering. Het andere deel, met name in het buitengebied, bestaat uit mechanische riolering, waarbij het water met pompen de juiste richting op wordt gestuwd. “Het is essentieel dat ons rioleringsstelsel 365 dagen per jaar goed blijft werken. Veel mensen staan niet stil bij wat er gebeurt met hun afvalwater. Als de elektriciteit uitvalt zit je even zonder licht, maar een goede riolering is echt een menselijke basisbehoefte.”

Bij de mechanische riolering wordt het afvalwater eerst vermalen, voordat het verpompt wordt. Helaas zorgen verstoppingen nog regelmatig voor storingen. “Normaal wc-papier kan prima vermalen worden, maar er belanden nog te vaak zaken als babydoekjes, vochtige tissues, maandverband en bakvet in het riool, waardoor pompen verstopt raken.” Medewerkers van de buitendienst vertellen over andere bijzondere voorwerpen die ze zijn tegengekomen, zoals een kippenpoot, een heipaal en, misschien nog wel het frappantst: een heuse trouwring. Kortom, zo benadrukt Michel, het rioolsysteem werkt goed, alleen is het daarbij wel echt van belang dat mensen ook goed handelen en niets in het riool gooien wat er niet in thuishoort.