24 februari 2022

Venlo biedt jongeren met schulden perspectief

Om te voorkomen dat jongeren met schulden in een negatieve spiraal terechtkomen, gaat Venlo werken met een Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Tijdens een officieel startmoment op 24 februari ondertekenen de gemeente Venlo en Stichting Jongeren Perspectief Fonds een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee sluit Venlo zich aan bij de landelijke aanpak en werkt de gemeente mee aan de landelijke effectmeting van het JPF. Met een donatie van € 25.000,-, mogelijk gemaakt door AEGON en ING, stimuleert de stichting de start van het JPF in Venlo.

Venlo biedt jongeren met schulden perspectief

Dit geld wordt gedurende het eerste jaar gebruikt om de eerste vijftien Venlose jongeren te begeleiden. De aanpak moet zorgen voor rust en een stabiele (financiële) situatie door het instellen van tijdelijk budgetbeheer en persoonlijke begeleiding. Het uiteindelijke doel is om jongeren financieel zelfredzaam te maken. Via een motie heeft de gemeenteraad in mei 2021 opgeroepen deze aanpak in Venlo in te voeren.

Meerdere partijen werken vanuit hun eigen expertise samen aan deze aanpak. Naast de gemeente Venlo zijn dat Incluzio Sociale Basis, PLAN-groep, Humanitas en Stichting Jongeren Perspectief Fonds. De inzet van deze partijen is er op gericht om jongeren te helpen om weer grip te krijgen op hun leven en zonder financiële zorgen weer vooruit te kunnen kijken. Een trajectbegeleider vanuit Incluzio is inmiddels gestart en gaat hen daarbij helpen.

Achtergrond JPF
De JPF-aanpak komt voort uit een initiatief van SchuldenLabNL. Van daaruit is de landelijke Stichting Jongeren Perspectief Fonds opgericht. Stichting Jongeren Perspectief Fonds biedt een landelijk netwerk voor gemeenten en faciliteert kennisdeling. Daarnaast bewaken zij de kwaliteitsborging van de JPF-aanpak en stimuleren en ondersteunen zij publiek-private financieringsoplossingen voor de sanering van de schulden. Private partijen investeren in het fonds. Op termijn moet een bedrag per geslaagd traject terugvloeien in het fonds. Daarmee krijgt het fonds een revolverend karakter.

Een social media campagne moet er voor zorgen dat jongeren zich aanmelden om deel te nemen. Door in de campagne gebruik te maken van ervaringsverhalen moet het onderwerp ‘schulden’ ook beter bespreekbaar worden gemaakt. De campagne gaat op 24 februari van start.