28 januari 2022

Afronding herinrichting Keulsepoort

In opdracht van de gemeente Venlo heeft BLM Wegenbouw het project “Herinrichting Openbare Ruimte Keulsepoort” gerealiseerd. De Keulsepoort is hierdoor een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad geworden. In deze laatste fase van de herinrichting wordt ter hoogte van de aansluiting Parade – Nassaustraat onder meer de oude stadsmuur in het nieuwe straatwerk verbeeld. 

Afronding herinrichting Keulsepoort

Uitvoering
Vanaf woensdag 2 februari aanstaande start BLM Wegenbouw met de werkzaamheden in de omgeving Parade-Nassaustraat. Om het gebied voor verkeer toegankelijk te houden, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Zij beginnen met het verwijderen van de bestaande verhardingen. Vervolgens richten zij het definitieve straatwerk opnieuw in.

Het werk zal in totaal ongeveer drie weken in beslag nemen. De omwonenden en direct betrokkenen zijn inmiddels al door de aannemer hierover geïnformeerd. Het gebied waar gewerkt gaat worden en de fasering daarvan, is hieronder op de tekening aangegeven.

Verkeersmaatregelen
  • Spoorstraat en Nassaustraat: Tijdens de werkzaamheden zijn de Spoorstraat en de Nassaustraat toegankelijk voor alle verkeersstromen.
  • Parade (binnenstad): Verkeer vanuit de binnenstad kan gebruik blijven maken van de rijbaan of van de dan ter plaatse aangegeven alternatieve route om de werkzaamheden heen. Dit kan op sommige momenten tot enige vertraging of hinder leiden.