12 januari 2022

Werken en leren op de begraafplaats in Venlo-Zuid

Via deze verhalenreeks komen we meer te weten over de mensen die zich voor de gemeente Venlo inzetten voor een schone, leefbare en duurzame openbare ruimte. U kon de vorige keer alles lezen over de speelvoorzieningen in Groot-Venlo. Dit keer leren we via een gesprek met rayonleider Pieter Verrijdt wat er allemaal gebeurt op het gebied van groenonderhoud en werkend leren. Dit gebeurt vooral op en rond de algemene begraafplaats in Venlo-Zuid, maar ook daarbuiten.

Werken en leren op de begraafplaats in Venlo-Zuid

Medewerkers Rayon Groen Bram Helsen, Herman Schattevoet en Frank Wijnhoven onderhouden de wandelpaden op de begraafplaats in Venlo-Zuid.

Een interview met Pieter Verrijdt

In Venlo-Zuid en Venlo-Oost zorgen dagelijks zo’n 70 tot 80 mensen voor al het groenonderhoud in dit gebied. Het zijn nagenoeg allemaal mensen met kleinere arbeidsmarktkansen, die door goede begeleiding en opleiding nu in staat zijn veel werk voor de gemeente te verrichten. Pieter Verrijdt is als verantwoordelijke rayonleider trots op dit grote team. “Een paar jaar geleden zijn we in deze delen van de gemeente gestopt met de aannemerij en hebben we een leerwerkbedrijf opgezet rond de begraafplaats in Venlo-Zuid. Dat is namelijk de ideale plek om mensen op te leiden in het groen. Bijna alle werkzaamheden kunnen hier beoefend worden en het is een fijne en overzichtelijke locatie.”

Het idee voor dit leerwerkbedrijf ontstond in 2019, nadat Pieter vanuit zijn oude functie bij de WAA-groep was begonnen als rayonleider Groen. “Het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lag eerst voornamelijk bij de sociale werkvoorziening. Toen dit echter stopte, werd het belangrijk om deze voorzieningen op andere manieren aan te bieden. Het is mijns inziens immers een belangrijke verantwoordelijkheid die je als gemeente hebt. Mensen activeren via groenonderhoud is een ideale manier. Het werk is laagdrempelig, toegankelijk en er is veel variatie, waardoor iedereen altijd passende taken kan vervullen. Doordat we voor veel taken geen aannemers meer hoeven in te huren, besparen we veel kosten. De kosten voor begeleiding en opleiding van deze mensen verdienen we feitelijk terug via de werkzaamheden, waarmee het een zelfvoorzienend en duurzaam systeem is.”

“We activeren mensen binnen ons leerwerkbedrijf voor groenonderhoud en zijn daarin zelfvoorzienend”

Via het leerwerkbedrijf kunnen mensen de groene kneepjes van het vak leren, vaardigheden eigen maken en praktijkverklaringen halen. Vervolgens kunnen ze doorstromen binnen de gemeente of instromen naar een functie bij een groenbedrijf. “Alles valt of staat met goede begeleiding”, aldus Pieter. “Vaak wordt dat gedeelte onderschat. Er werken hier twee jobcoaches, er is iemand die zich fulltime bezighoudt met het opleiden van de werknemers en per team is er een coördinator waar de medewerkers altijd bij terecht kunnen. Zonder die begeleiding zou het niet lukken om zoveel mensen te activeren, begeleiden en op te leiden en zou het ook niet zo’n groot succes zijn. We zijn inmiddels met een groep van bijna 80 mensen en groeien nog altijd.”

De verschillende teams houden zich onder andere bezig met schoffelen, aanplanten, onkruid wieden, snoeien, lantaarnpaalcontroles, zwerfvuil opruimen en het volledige onderhoud van de begraafplaats. Doordat er zoveel verschillende werkzaamheden zijn, kan het werk heel mooi worden verspreid over het jaar en kan iedereen het jaar rond in dienst blijven. “Belangrijk om je van bewust te zijn is dat we een serieuze verplichting hebben, het is geen dagbesteding. Er wordt hier echt hard gewerkt en we leveren het werk net zo af als een hoveniersbedrijf dat zou doen.”

“We nemen ons werk serieus en leveren het af zoals een hoveniersbedrijf dat ook zou doen”

Een recent project waar veel aan gewerkt werd de laatste tijd, is het herstel van de lanenstructuur op de begraafplaats. “Aanleiding hiervoor was de storm een paar zomers geleden, waardoor veel beuken op de begraafplaats zijn gesneuveld. We hebben het plan opgepakt om niet alleen die bomen terug te brengen, maar om de gehele lanenstructuur te herstellen naar de staat zoals die vroeger was. De oudste bomen die er staan, stammen uit het jaar 1907.”

Inmiddels is er twee keer een aanplantsessie geweest. Dit gebeurde samen met het Toon Hermans Huis. Pieter legt uit: “Het Toon Hermans Huis liep rond met het idee om een Laan der Herinneringen te maken, waarbij nabestaanden een boom kunnen planten ter nagedachtenis aan de overledene. Dat past natuurlijk heel mooi bij ons idee om de lanenstructuur terug te brengen. We willen sowieso de begraafplaats een meer parkachtige functie geven, met kunstwerken, gedenkmonumenten, bankjes en toegankelijke paden. Zo hopen we dat het voor veel mensen een fijne plek is om te wandelen en te vertoeven.”