04 januari 2022

Herstel Rijksweg Zuid in Belfeld duurt langer

De afsluiting van de Rijksweg Zuid in Belfeld duurt langer. Dat komt doordat het Waterschap en gemeente Venlo hebben besloten de duiker te vervangen. In juli 2021 is tijdens het hoogwater de duiker in de Schelkensbeek en onder de Rijksweg Zuid in Belfeld namelijk ernstig beschadigd. De duiker zorgt ervoor dat het water onder de Rijksweg Zuid door kan stromen. Door de beschadiging van de duiker is er in de weg een gat ontstaan, met als gevolg dat deze weg werd afgesloten. In opdracht van gemeente Venlo is een noodreparatie uitgevoerd zodat de weg weer deels open kon. 

Herstel Rijksweg Zuid in Belfeld duurt langer

Waarom wordt de duiker vervangen?
De toestand van de duiker is niet exact bekend en het is te gevaarlijk om de duiker van binnenuit te controleren. Daarom hebben gemeente Venlo en het Waterschap besloten de duiker te vervangen. Behalve de duiker liggen er ook een aantal objecten van het Waterschap bij deze locatie die vervangen moeten worden en die tevens toekomstbestendig gemaakt dienen te worden.

Wat is de stand van zaken?
Het Waterschap en gemeente Venlo zijn in september 2021 gestart met het in kaart brengen van de complete situatie en het opstellen van een eerste ontwerp. Momenteel lopen er nog diverse onderzoeken, zoals bodemonderzoeken en de flora en fauna check. Tegelijkertijd wordt onderzocht of er tijdelijke maatregelen mogelijk zijn, zodat de weg op een veilige manier weer volledig opengesteld kan worden totdat de werkzaamheden voor het vervangen van de duiker starten. De uitkomst hiervan verwachten we begin januari 2022.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er een aantal vergunningen aangevraagd moet worden. Het uitvoeren van alle benodigde onderzoeken en het aanvragen van vergunningen kost op dit moment veel tijd. Daarnaast hebben we te maken met lange levertijden van diverse materialen.

Zodra verdere onderzoeksresultaten bekend zijn, kunnen we communiceren of we tijdelijke maatregelen voor de openstelling kunnen toepassen. Ook wordt er dan zo snel mogelijk een datum bekendgemaakt wanneer de vervanging van de duiker start. Uiteraard zijn we op de hoogte van de problemen rondom de bereikbaar van de kernen Reuver en Beesel, zeker in het kader van calamiteiten. Er wordt daarom hard gewerkt om de situatie, rekening houdend met alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden, snel tot een goed einde te brengen.