22 december 2021

Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen daarom eenmalig een energietoeslag van 200 euro. Het kabinet heeft hiervoor 200 miljoen euro gereserveerd. Met dit extra geld helpt de regering huishoudens bij het betalen van een hogere energierekening. De gemeente zorgt ervoor dat deze extra tegemoetkoming bij de Venlose huishoudens terecht komt.

Energietoeslag voor lagere inkomens

Automatische toekenning
Mensen met een bijstandsuitkering hoeven hiervoor niets te doen. De gemeente maakt de energietoeslag in het eerste kwartaal van 2022 automatisch over. Wethouder Vervoort (Sociale Zaken): “Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen buffer om deze forse prijsstijging in de energiekosten op te vangen. Een prijsstijging leidt daarmee direct tot problemen en stress in die huishoudens. We zijn dan ook blij dat het kabinet hier oog voor heeft en deze kwetsbare groep tegemoet komt met een extra energietoeslag. Ook wij houden oog voor eventuele problemen die bij deze kwetsbare huishoudens kunnen ontstaan door de hoge energieprijzen. Indien nodig zullen we hier actief op reageren.”

Er zijn ook andere groepen die in aanmerking komen voor deze extra energietoeslag, zoals IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Omdat deze groep mensen niet volledig in beeld is bij de gemeente, kunnen zij in het eerste kwartaal van 2022 zelf een aanvraag voor de toeslag indienen via de gemeentelijke website www.venlo.nl. Zodra er meer bekend is over de voorwaarden en de wijze van aanvragen maakt de gemeente dit via diverse kanalen bekend.

Naast de landelijke toeslag heeft de gemeenteraad onlangs besloten om mensen met een laag inkomen duurzaam te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Dit voorstel wordt op dit moment nog uitgewerkt. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal ook dat bekend worden gemaakt via onze kanalen.

Financiële hulp
Wie al eerder geldproblemen heeft, kan financiële hulp vragen. Bijvoorbeeld door een regeling af te spreken met de energieleverancier. In gemeente Venlo kunnen de inwoners terecht bij het loket geldzorgen, voor hulp en advies. Wacht niet te lang met het zoeken van hulp. Meer over hulp bij geldzorgen en schuldhulpverlening vindt u op www.venlo.nl/geldzorgen-en-schuldhulpverlening.