17 maart 2022

Energietoeslag voor lagere inkomens

De energieprijzen zijn afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen daarom eenmalig een energietoeslag van maximaal 800 euro. Het Kabinet heeft afgelopen dinsdag, 15 maart 2022, hiervoor 679 miljoen euro gereserveerd. De gemeente zorgt ervoor dat deze extra tegemoetkoming bij de huishoudens in gemeente Venlo terechtkomt.

Energietoeslag voor lagere inkomens

Automatische toekenning toeslag
Mensen met een bijstandsuitkering hoeven voor het krijgen van de energietoeslag niets te doen. De gemeente maakt de energietoeslag automatisch over.

Wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken): “Mensen met een laag inkomen hebben vaak geen buffer om deze forse prijsstijging in de energiekosten op te vangen. Een prijsstijging leidt daarmee direct tot problemen en stress in die huishoudens. We zijn dan ook blij dat het Kabinet hier oog voor heeft en deze kwetsbare groep tegemoet komt met een extra energietoeslag. Ook wij houden oog voor eventuele problemen die bij deze kwetsbare huishoudens kunnen ontstaan door de hoge energieprijzen. Indien nodig zullen we hier actief op reageren.”

Hoe werkt het voor andere mensen met een laag inkomen?
Er zijn ook andere groepen die in aanmerking komen voor deze extra energietoeslag, zoals IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen. Omdat deze groep mensen niet volledig in beeld is bij de gemeente, kunnen zij in het tweede kwartaal van 2022 zelf een aanvraag voor de toeslag indienen. Zodra er meer bekend is over de voorwaarden en de wijze van aanvragen vindt u het digitale aanvraagformulier via www.venlo.nl/energietoeslag. Houd onze Facebookpagina, Twitter en Venlo.nl in de gaten voor een update als het formulier online is.

Hulp bij acute financiële problemen
Voor mensen die door de hoge energieprijzen acuut en ernstig in de problemen komen, biedt gemeente Venlo extra ondersteuning. Onder acute problemen wordt bijvoorbeeld verstaan dat huur- of energierekeningen niet meer betaald kunnen worden, uw gas water en licht bijna wordt afgesloten of dat zelfs uitzetting dreigt. Geldt dit voor u? Neem dan vandaag nog contact op met gemeente Venlo 14077 en toets 1 voor het sociale wijkteam. Hier wordt uw probleem bekeken en samen met u gezocht naar een passende oplossing.

Door op tijd hulp te vragen, voorkomt u grotere en langdurigere problemen. Meer over hulp bij geldzorgen en schuldhulpverlening vindt u op www.venlo.nl/geldzorgen.