16 december 2021

Besteedbare tegoed Stadspas Venlo wordt verlengd

Net als vorig jaar zien we dat gebruikers van de Stadspas Venlo door de coronacrisis veel minder mogelijkheden hebben gehad om hun tegoeden te gebruiken. Daarom wordt het besteedbare tegoed van de Stadspas verlengd. Het tegoed van 2021 op deze pas vervalt dus niet en is te besteden tot en met 31 december 2022.

Besteedbare tegoed Stadspas Venlo wordt verlengd

De besteding van de tegoeden op de Stadspas blijft achter. Dit komt doordat een groot aantal aanbieders tijdelijk of helemaal gesloten is geweest tijdens de coronacrisis. Ook is besteding bij een aantal aanbieders niet mogelijk geweest, omdat zij door de coronacrisis uitsluitend via online reserveringen zijn gaan werken. Bovendien zien we dat veel gebruikers van de Stadspas liever niet op stap gaan, om besmettingsrisico te voorkomen.

Verlenging Stadspas
Om te voorkomen dat pashouders de tegoeden ongebruikt laten vervallen, krijgen zij meer tijd om het tegoed op hun pas te besteden. De Stadspas is namelijk te gebruiken tot en met 31 december 2022.

Waarvoor wordt de Stadspas gebruikt?
Gemeente Venlo gebruikt de Stadspas Venlo voor de uitvoering van twee regelingen:

1. De mantelzorgwaardering
2. De participatieregeling voor minima

Deze twee regelingen zijn gekoppeld aan één en dezelfde betaalpas: de Stadspas. De tegoeden op deze pas kunnen normaal gesproken tot het eind van het jaar worden verzilverd. In het nieuwe jaar vervalt het oude en krijgt men een nieuw tegoed dat één jaar geldig is, met uitzondering van dit jaar. Nu wordt het nieuwe tegoed (na verlenging/aanvraag) toegevoegd aan het eventueel nog openstaande tegoed. Meer informatie over de Stadspas Venlo kunt u vinden op www.stadspasvenlo.nl.