10 december 2021

Orange the World: aandacht voor geweld tegen meisjes en vrouwen

Geweld tegen meisjes en vrouwen is een wereldwijd probleem: een schaduwpandemie, zoals het door de Verenigde Naties wordt genoemd. De meeste vrouwen krijgen al op jonge leeftijd te maken met ongewenste opmerkingen en straatintimidatie. Zo ook in Venlo. 

Orange the World: aandacht voor geweld tegen meisjes en vrouwen

Enkele feiten en cijfers:
• Jaarlijks zijn er in Nederland 100.000 slachtoffers van aanranding, verkrachting of misbruik. Hiervan is 90% vrouw;
• Eén op de drie vrouwen en meisjes ervaart psychisch of seksueel geweld in hun leven, vaak door hun partner of bekende uit de directe omgeving;
• 71% van de slachtoffers van mensenhandel is vrouw (vaak jonge meisjes); drie van de vier van deze meisjes en vrouwen worden seksueel geëxploiteerd;
• Om de tien dagen sterft een vrouw aan de gevolgen van huiselijk geweld;
• Eén op de drie jonge vrouwen (18-29 jaar) maakte een vorm van cyberintimidatie mee.

De definitie van geweld tegen meisjes en vrouwen gaat verder dan lichamelijk geweld en seksueel geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het financieel afhankelijk maken van vrouwen, het sociaal isoleren van meisjes en vrouwen of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen meisjes en vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op school, op het werk of online.

Wat doet gemeente Venlo?
Gemeente Venlo staat voor een veilige leefomgeving voor iedereen. Weerbaarheid, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijk. Daarom steunen wij de campagne Orange the World.

Als gemeente hebben we een belangrijke rol in de aanpak van geweld tegen meisjes en vrouwen. We zetten in op het signaleren en bespreekbaar maken van geweld. Medewerkers van verschillende teams zijn geschoold, samen met medewerkers van andere organisaties, die actief zijn in onze wijken. We financieren organisaties zoals Veilig Thuis of het Centrum Seksueel Geweld en zorgen dat er een passend hulpverleningsaanbod beschikbaar is.

Op zoek naar hulp, advies of een luisterend oor? Kijk op https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-limburg of bel gratis met 0800-0188. Of ga naar www.veiligthuisnml.nl of bel gratis met 0800-2000.