30 november 2021

Venlo start vernieuwde aanpak inburgering

De nieuwe Wet inburgering 2021 treedt per 1 januari 2022 in werking. De werkwijze en aanpak is ten opzichte van de oude inburgeringswet flink veranderd. Met de nieuwe wet komt de regie op inburgering helemaal in handen van de gemeente te liggen. Dit biedt gemeente Venlo de kans om inburgering en integratie op een eigen manier in te vullen. Met een nieuwe wet en een nieuwe werkwijze start in gemeente Venlo per 1 januari ook een nieuwe aanbieder die het hele inburgeringstraject voor zijn rekening gaat nemen: het samenwerkingsverband Refugee Team en TopTaal. 

Venlo start vernieuwde aanpak inburgering

Huidige aanpak
Het huidige inburgeringsstelsel mist de verbinding met andere belangrijke gebieden, zoals onderwijs en participatie. Maar ook met het dagdagelijkse leven. Nieuwe Nederlanders burgeren op een te laag niveau in. Met als gevolg dat zij niet echt mee kunnen doen in onze samenleving. Ook het slagingspercentage voor inburgering is in het huidige stelsel laag. Verder is gebleken dat het stelsel gevoelig is voor fraude. Daarom is vanaf 1 januari 2022 een aangepaste wet van toepassing.

Nieuwe aanpak
Bij de uitvoering van de nieuwe wet zet de gemeente Venlo stevig in op een sterke sociale basis en positieve gezondheid. Er wordt aangesloten op en gebruik gemaakt van behoeften en talenten van onze nieuwe inwoners. Om als gemeente de inburgeraar goed te kunnen ondersteunen, krijgt inburgering in het hele sociaal domein aandacht. De menselijke maat staat hierin centraal. Met onze aanpak worden nieuwe inwoners minder afhankelijk van voorzieningen en nemen zij actief deel. De behoefte aan zorg en ondersteuning wordt minder en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar te helpen.

Verder is het doel dat iedereen naar eigen vermogen actief meedoet in de Venlose samenleving. Voor diegene die kunnen, werkt de gemeente Venlo zo snel mogelijk toe naar betaald werk, zodat ook financiële zelfredzaamheid wordt bereikt.

Wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Sport): “Inburgering is voor ons geen kwestie van een vinkje of een handtekening. Veel belangrijker is of je kennis kunt maken met je buurman, of je in de supermarkt kunt vragen waar het brood ligt. En of je kunt opzoeken wanneer het huisvuil buiten gezet moet worden. Inburgeren is liefst niet iets dat moet, maar iets dat je wilt voor je eigen toekomst. We gaan met de uitvoering van deze nieuwe wet, naast de vinkjes, vooral ook voor de vónkjes.”

Voor de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet zoeken Refugee Team en TopTaal de samenwerking op met lokale organisaties, zoals Gildeopleidingen, Incluzio, Vluchtelingenwerk, en Horizon Taal. Ook nodigen we maatschappelijke partners uit om samen bij te dragen aan een geslaagde inburgering. Samen werken we aan een inclusieve gemeente, waar iedereen ook echt kan meedoen.