11 november 2021

Op de Heide in het zonnetje tijdens Nationale Boomfeestdag

Tijdens de Nationale Boomfeestdag heeft wethouder Sjors Peeters samen met leerlingen van de Toermalijn en vrijwilligers van de groenploeg verschillende bomen geplant in de wijk Op de Heide. 

Op de Heide in het zonnetje tijdens Nationale Boomfeestdag

In het klimaatwijkakkoord Op de Heide is veel aandacht voor groen. Bewoners van de wijk ontwikkelen hier plannen. Er is veel zelfwerkzaamheid en deskundigheid. Iets om trots op te zijn. De Nationale Boomfeestdag is een mooie gelegenheid om de wijk in het zonnetje te zetten.

Eerst werd een fruitboom geplant op de Paardeplak (straat Molenbeek). Vervolgens werd bij Brachterhof een boom geplant. Deze boom is een blijk van waardering voor het werk dat Fenno Zwik met de vrijwilligers verricht Op de Heide. Fenno spant zich al meer dan 25 jaar in voor groen in Venlo. Een van de resultaten hiervan is de prachtige bloemen- en kruidentuin nabij Glazenapp. Een mooi voorbeeld van biodiversiteit.

Tot slot was er bij het plein bij de supermarkt en het wijkcentrum een gesprek met de wethouder over hittestress en klimaatadaptatie. Op deze plek is veel grijs en is er nauwelijks groen en schaduw. In het Klimaatwijkakkoord is deze plek aangemerkt als locatie die binnenkort in overleg aangepakt wordt in overleg met de wijk.

Klimaatwijkakkoord; iedereen wil de berg op
In Op de Heide is een klimaatwijkakkoord ontwikkeld onder de titel: iedereen wil de berg op. Veel partijen in de wijk zetten de schouders eronder. Tijdens Nationale Burendag werd een duurzaamheidsmarkt georganiseerd en werd het klimaatwijkakkoord gepresenteerd en aan wethouder Frans Schatorjé aangeboden. Ook is in het kader van het akkoord een analyse gemaakt van de wijk waar de effecten van de klimaatverandering op gebied van gezondheid, natuur zichtbaar worden (project Nieuw waarde Op de Heide)

Er gebeurt veel in de wijk Op de Heide. Wijk Op de Heide is in ontwikkeling met dank aan de inzet en het enthousiasme van inwoners en partijen.