11 november 2021

Hoogwater bijeenkomst in Arcen gaat niet door

Vanwege de oplopende coronacijfers is er samen met de Dorpsraad Arcen voor gekozen om de bijeenkomst over hoogwater op dinsdag 16 november niet door te laten gaan.

Hoogwater bijeenkomst in Arcen gaat niet door

Het college van B&W zal in de komende dagen met een afvaardiging van de dorpsraad in gesprek gaan over de evaluatie die men in Arcen zelf heeft gemaakt. Tijdens dat overleg wordt ook gesproken over een eventuele nieuwe datum voor deze bijeenkomst.