20 oktober 2021

Ontmoeting met nieuwe afvalcoach in Venlo

In deze reeks brengen we verhalen onder de aandacht van mensen die zich vanuit de gemeente Venlo inzetten voor een schone, functionele en duurzame openbare ruimte. De vorige keer spraken we Dion Nijskens over de aanpak van zwerfafval in Venlo. Dit keer ontmoeten we Suzanne van Knippenberg, die sinds juli 2021 werkzaam is als afvalcoach voor Venlo.  

Ontmoeting met nieuwe afvalcoach in Venlo

Een interview met Suzanne van Knippenberg

Suzanne van Knippenberg was al een aantal jaren actief als fanatiek vrijwilliger en één van de kartrekkers van VenloSchoon, een initiatief dat zich bezighoudt met het opruimen en monitoren van zwerfafval in de omgeving van Venlo. “In die hoedanigheid kwam ik in gesprek met de gemeente. We kregen door onze opruimacties namelijk een steeds beter beeld van waar de problemen met zwerfafval het grootst waren en het leek ons slim om dit samen met de gemeente aan te pakken. Zo wilden we onze verzamelde kennis over zwerfafval delen en bijvoorbeeld op een plek waar veel peuken liggen een interactieve Stembak laten plaatsen.”

Tijdens de gesprekken bleek dat VenloSchoon met veel zaken bezig was waar de gemeente Venlo ook actief mee aan de slag wilde, zoals het in kaart brengen van zwerfafval en het helpen van mensen bij het schoonhouden van hun leefomgeving. “Zo is het balletje gaan rollen. Als eerste heb ik voor heel 2021 de opdracht gekregen om gegevens te verzamelen over zwerfafval. Ik loop daarvoor regelmatig 24 routes verspreid door de hele gemeente Venlo.”

Al het afval dat Suzanne tegenkomt, registreert ze en ruimt ze op. “Zo ontstaat een steeds gedetailleerder beeld van waar veel afval ligt, wat voor soort afval het is en waar het vandaan komt. Er wordt immers vaak geroepen dat het een groot probleem is, maar door harde cijfers te verzamelen kunnen we veel nauwkeuriger zien waar het mis gaat en of maatregelen tot vermindering van de overlast leiden. Voor het registreren van afval gebruik ik een app genaamd Litterati, waarmee mensen over heel de wereld informatie verzamelen met als doel het terugdringen van het wereldwijde zwerfafvalprobleem.”

“Door afval nauwkeurig in kaart te brengen, kunnen we veel beter zien waarom het op bepaalde plekken misgaat en gerichter partijen aanspreken”

Na een korte opdracht om bijplaatsingen - afval dat bij ondergrondse containers wordt geplaatst - te monitoren, is Suzanne sinds juli 2021 actief als afvalcoach van de gemeente Venlo. De belangrijkste taak van de afvalcoach is het stimuleren van het gewenste gedrag van bewoners en bedrijven door persoonlijk contact. “Afvalpreventie is daarbij het belangrijkste doel. Aan de voorkant, niet steeds aan de achterkant achter de feiten aanlopend. Maar wel op een positieve manier. Ik ben er in eerste instantie niet om mensen terecht te wijzen, maar om mensen met tips en advies te helpen door te vragen waar het mis gaat en samen naar een oplossing te zoeken.”

Na het monitoren van de bijplaatsingen in Venlo, doet Suzanne er nu als afvalcoach ook sociaal onderzoek naar. “Ik ben inmiddels op een aantal van die plekken een buurtonderzoek gestart. Door bij mensen aan te bellen en te vragen naar de problemen die er spelen rondom afval, krijg ik al snel een goed beeld van waar het mis gaat, waar het afval waarschijnlijk vandaan komt en hoe wij dit als gemeente kunnen aanpakken. Het persoonlijke contact maakt het verschil en ik merk dat er over het algemeen ook positief wordt gereageerd.”

“De belangrijkste taak van de afvalcoach is het stimuleren van het gewenste gedrag van bewoners en bedrijven door persoonlijk contact”

Vaak wordt na een kort gesprek al duidelijk wat er precies aan de hand is. Regelmatig is er geen sprake van een kwade intentie, maar van onwetendheid bij burgers. “Als mensen geen pasje meer hebben of niet weten hoe ze die moeten aanvragen, kan ik daarbij helpen. Als containers regelmatig vol zitten, leg ik uit dat mensen hun afval ook naar een uitwijkcontainer kunnen brengen. Het komt ook voor dat mensen veel te grote zakken in de container gooien, die snel klem komen te zitten. Het is dan zaak mensen te laten inzien dat het beter is om het afval in kleinere zakken te deponeren. Verder verspreiden we informatiefolders in de buurt en bij woningcorporaties, zodat mensen die hier nieuw komen wonen weten hoe het weggooien en scheiden in z’n werk gaat in de gemeente Venlo.”

In de toekomst zal naast afvalmonitoring, afvalpreventie en het voorkomen van bijplaatsingen ook de afvalscheiding meer aandacht krijgen. “Daar is nog veel winst te behalen”, aldus Suzanne. “Verder wil ik met name met winkeliers en bedrijven gaan praten om ze te stimuleren hun eigen omgeving mee schoon te houden en na te denken over het gebruiken van minder of duurzamere verpakkingen. Een koekje bij de koffie kan bijvoorbeeld ook een koekje zijn dat niet in plastic is verpakt. Een schone leefomgeving is onze gedeelde verantwoordelijkheid, dat is de belangrijkste boodschap.”