08 oktober 2021

Stadspeiling van start

De gemeente Venlo wil graag weten wat er onder de bevolking leeft en hoe inwoners denken over de gemeente. Daarom voert ze één keer in de twee jaar een stadspeiling uit in samenwerking met onderzoeksbureau I&O Research. Via een steekproef zijn 8.500 mensen geselecteerd. Zij krijgen de vragenlijst in de bus.

Stadspeiling van start

De geselecteerde inwoners kunnen hun mening geven over verschillende onderwerpen zoals de voorzieningen in de buurt, het centrum van Venlo, het gemeentebestuur, sportdeelname en gezondheid. Maar ook of inwoners zich eenzaam voelen en hoe schoon ze de gemeente vinden.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om beleid van de gemeente te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners van gemeente Venlo.

Ook mensen die geen brief in de bus krijgen, kunnen hun mening geven; De gemeente Venlo heeft sinds 2010 een digitaal gemeentepanel. Inwoners van gemeente Venlo van 16 jaar en ouder kunnen zich aanmelden voor dit panel. De panelleden ontvangen een aantal keer per jaar (ongeveer vier keer) via e-mail een uitnodiging om op internet een vragenlijst in te vullen. Via www.gemeentepanelvenlo.nl kunnen inwoners zich aanmelden.