29 september 2021

Unieke samenwerking leidt tot Plan Binnenstad Venlo 2030

Om de Venlose binnenstad levendig en aantrekkelijk te houden voor de toekomst hebben de gemeente Venlo, centrumondernemers (Venlostad.com) en vastgoedeigenaren (VVEV) de handen ineen geslagen. Samen hebben zij een plan voor de Venlose binnenstad uitgewerkt, getiteld ‘Plan Binnenstad 2030’. 

U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.

Gezamenlijke centrumaanpak
De historische binnenstad van Venlo heeft van oudsher een grote aantrekkingskracht en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Toch is de afgelopen jaren, ook door de opkomst van het online winkelen, landelijk de winkelleegstand toegenomen. Door adviesbureau DTNP is in opdracht van de centrumpartners onderzocht hoe Venlo als stad goed op die ontwikkelingen kan inspelen.

Om te komen tot een effectieve en gezamenlijke centrumaanpak voor de komende jaren hebben de gemeente, VVEV en Venlostad.com de handen ineen geslagen en een realistisch plan voor de Venlose binnenstad uitgewerkt. De samenwerking tussen de centrumpartners is bijzonder en biedt een sterke basis om de uitdagingen in de binnenstad de komende jaren gezamenlijk aan te pakken zodat de Venlose binnenstad aantrekkelijk is en blijft.

Het ‘Plan Binnenstad 2030’ richt zich op vijf speerpunten:
• Het voorzieningenniveau in de binnenstad behouden en transformatie (afbouw winkelmeters) stimuleren;
• De uitstraling en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte verbeteren;
• De historie van de Venlose binnenstad beter zichtbaar en beleefbaar maken;
• De basisfaciliteiten (slim) op orde houden;
• De samenwerking tussen de centrumpartijen continueren en stimuleren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Plan Binnenstad 2030 en hoe de centrumpartijen de binnenstadsopgaven willen aanpakken? Klik hier om de publieksversie van Plan Binnenstad 2030 of het volledige rapport in te zien.