21 september 2021

Verkeerslichten Antoniuslaan / Kloosterstraat in Blerick verdwijnen

De verkeerslichten op de Antoniuslaan bij de Kloosterstraat in Blerick zijn afgeschreven. Daarom heeft de gemeente de verkeerssituatie opnieuw beoordeeld en uiteindelijk besloten om de verkeerslichten weg te halen.

Verkeerslichten Antoniuslaan / Kloosterstraat in Blerick verdwijnen

Onderzoek op basis van de verkeersintensiteiten geeft aan dat de noodzaak voor de verkeerslichten hier niet meer aanwezig is. In 2020 heeft Omroep Venlo een onderzoek gedaan waarbij bewoners konden aangeven wat zij van de verkeerslichten in Venlo vonden. De gedachtegang achter de verkeerslichten werd uitgelegd in een aantal tv-uitzendingen. Een van de punten die uit dit onderzoek naar voren kwam, was de voetgangersoversteek bij de Kloosterstraat. Men vond de verkeerslichten hier unaniem overbodig. Ook uit overleg met de ondernemers bleek dat zij deze verkeerslichten overbodig vonden.

Hoe nu verder?
Samen met de ondernemers wordt gekeken hoe de vormgeving van de oversteek er in de toekomst uit moet komen te zien. Dit maakt onderdeel uit van een groter plan rondom het centrum van Blerick. De uitvoering hiervan zal dus niet gelijk met het verwijderen van de verkeerslichten plaatsvinden. Wel blijft het zebrapad dat er nu ligt gewoon liggen. Voetgangers hebben dus voorrang als ze willen oversteken.

De gemeente start binnenkort de procedure voor het verwijderen van deze verkeerslichten. Dit gaat als volgt: De verkeerslichten gaan eerst twee maanden op knipperen. Aansluitend zullen zij één maand uitgezet worden. Gedurende deze knipperperiode kunnen gebruikers hun zienswijze/bedenkingen kenbaar maken bij de gemeente via VRI@venlo.nl. Tijdens de periode dat de verkeerslichten uit staan, wordt het besluit genomen of de verkeerslichten definitief weg gaan. Indien dit besluit positief is, worden de verkeerslichten zo snel mogelijk verwijderd.

Vragen? Stel ze viaVRI@venlo.nl.