13 september 2021

Extra aandacht voor zwerfafval in Venlo

De aanpak van zwerfafval krijgt extra aandacht in de gemeente Venlo. Samen met inwoners is Dion Nijskens aan de slag voor een schoner en leefbaarder Venlo.

Extra aandacht voor zwerfafval in Venlo

Een interview met Dion Nijskens

De gemeente Venlo schenkt sinds april extra aandacht aan zwerfafval in het groen. We spraken Dion Nijskens - adviseur beheer van de openbare ruimte - over wat de gemeente doet om zwerfafval op te ruimen en te voorkomen.

“Steeds meer mensen zetten zich in voor een schone leefomgeving. We zijn dan ook ontzettend trots op de ongeveer honderd opruimgroepen en de vele inwoners die verspreid over de gemeente actief zijn. Want we kunnen het als gemeente niet alleen. We vragen inwoners dan ook om mee te helpen met het schoonhouden van de omgeving. Uiteraard maakt de gemeente schoon op de doorgaande routes, in centra en rondom stations. Maar bij het schoonhouden van het groen in de dorpen en wijken roepen we voor een groot deel de hulp in van bewoners. Bij de gemeente kunnen hiervoor altijd gratis grijpstokken en andere spullen worden opgehaald. In veel gebieden zijn ook vrijwilligers actief die opruimacties organiseren. Zij krijgen daarvoor ook ondersteuning van de gemeente.”

“We zijn ontzettend trots op de ongeveer honderd opruimgroepen en de vele inwoners die verspreid over de gemeente actief zijn”

De gemeente Venlo vindt dat er meer gedaan moet worden om de omgeving netjes te krijgen én te houden. Nijskens: “Er is extra aandacht en geld voor de verbetering van het groen. Zo zijn er nu meer opschoonacties. Ook ruimt de gemeente meer zwerfafval op in de parken, bermen en perken die door haarzelf beheerd worden. Verder verzorgen aannemers nu eens in de twee maanden een opschoonronde in de stadsdelen waar zij actief zijn.”

Naast het schoonhouden van de omgeving ligt de focus voor de toekomst vooral op het voorkomen van zwerfvuil, vertelt Nijskens. “Preventie is ontzettend belangrijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder afval gemaakt wordt en dat mensen leren dat ze afval niet op straat of in het groen gooien? Onze gemeentelijke invloed is heel beperkt, dat is lastig. Wij zijn afhankelijk van de hoeveelheid afval die gemaakt wordt, denk daarbij aan de vele verpakkingen. Wil je die afvalberg verminderen, dan zijn er (inter)nationale maatregelen nodig.”

“Als we willen dat er minder afval gemaakt wordt, dan zijn er (inter)nationale maatregelen nodig”

De laatste jaren komt daar gelukkig schot in. Vanaf 1 juli is er statiegeld op kleine plastic flessen en vanaf eind 2022 ook op blikjes, een zaak waar de gemeente Venlo zich ook voor heeft ingezet. “Venlo is aangesloten bij de Statiegeldalliantie en samen met bijna alle andere Nederlandse gemeenten hebben we druk gezet op het debat hierover. Een groot deel van het zwerfafval op straat bestaat immers uit flesjes en blikjes. Als daar statiegeld op zit gooien mensen het minder snel op straat, komt er minder plastic in zee en kan er meer gerecycled worden.”

Het zijn mooie ontwikkelingen, maar Nijskens legt uit dat er nog meer nodig is als we echt naar een circulaire economie toe willen. “De komende jaren moeten er (inter)nationale afspraken komen over het voorkomen van (zwerf)afval. Daarbij kun je denken aan het verminderen van verpakkingen, het verplicht stellen van biologisch afbreekbare verpakkingen en statiegeld op verpakkingen. Ook zullen bedrijven die veel zwerfafval maken, zoals sigarettenfabrikanten, verantwoordelijk worden gehouden. Zij moeten meebetalen aan het opruimen.”

“Statiegeld op flesjes en blikjes zorgt ervoor dat er minder afval in de natuur terechtkomt en meer gerecycled kan worden”

Ten slotte is het volgens Nijskens heel belangrijk dat bewoners, scholen, bedrijven, verenigingen en winkeliers andere mensen aanmoedigen geen afval op straat of in het groen te gooien. Daarbij is het schoonhouden van de eigen omgeving ook noodzakelijk. “Dat begint al thuis bij ouders die het goede voorbeeld geven, maar we bieden als gemeente ook gratis voorlichting aan voor basisscholen. We willen ook dat winkels hun omgeving goed schoonhouden. De boodschap blijft dan ook dat wij het als gemeente niet alleen kunnen en we vragen iedereen om mee te helpen; ruim je eigen afval op en spreek elkaar erop aan als iemand afval op straat of in het groen gooit.”