06 september 2021

Venlo vraagt aandacht voor belang van Lezen en Schrijven

Deze week vragen honderden gemeenten, bibliotheken, taalscholen en welzijns- en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Ook in Venlo vinden deze week, de landelijke Week van Lezen & Schrijven, allerlei activiteiten plaats die het belang van lezen en schrijven onderstrepen.

Venlo vraagt aandacht voor belang van Lezen en Schrijven

Afbeelding: Stichting Lezen en Schrijven

In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen deze mensen ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Voor hen is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden.

Met een percentage van ongeveer 23% ligt het aandeel laaggeletterde inwoners in Venlo bovengemiddeld hoog. Vandaar dat de bestrijding van laaggeletterdheid hoog op de Venlose agenda staat. “Met deze bestrijding pakken we een oorzaak van veel andere maatschappelijke problemen aan zoals eenzaamheid, werkeloosheid en armoede,” zegt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn en Onderwijs). “Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid. En belangrijker nog, je geeft mensen een stuk waardigheid terug en verbetert hun toekomstperspectief.”

Met verschillende activiteiten vraagt Venlo aandacht voor dit onderwerp. Zo vinden er op maandag 6 september twee theatervoorstellingen plaats in theater De Garage waarbij praktijkvoorbeelden nagespeeld worden en het publiek na afloop met elkaar in gesprek gaat. Verder organiseert het Taalhuis in samenwerking met Stichting Groen Licht, Gilde Educatie en Incluzio een scrabbelspel in de Venlose bibliotheek.

Ook binnen de gemeentelijke organisatie is er aandacht voor het belang van duidelijke taal. Medewerkers kunnen een (digitale) schrijftraining ‘Tips voor een heldere tekst’ volgen of de e-learning ‘Aanpak van laaggeletterdheid’. Deze laatste gaat over bewustwording en herkennen van laaggeletterdheid en is speciaal ontwikkeld door de Stichting Lezen & Schrijven. Ook start er een project met als doel de schriftelijke correspondentie van de gemeente verder te verbeteren.