26 augustus 2021

Actieve aanpak illegale kamerverhuur

De gemeente Venlo is in april gestart om illegale kamerverhuur actiever aan te pakken. Om die reden is een speciaal handhavingsteam tot stand gebracht. Binnen dit handhavingsteam worden alle adressen gecontroleerd waar sprake is van (een vermoeden van) illegale kamerbewoning.

U heeft geen cookies geaccepteerd, daarom kunnen we deze video niet tonen.

Wilt u de video toch bekijken, ga dan naar de cookies pagina en pas uw instellingen aan.

Op adressen waar ook sprake is van overlast voor de omgeving, wordt samengewerkt met politie en brandweer. De huisvesting van internationale werknemers krijgt hierbij bijzondere aandacht. Daar waar de situatie ongewenst of ongeoorloofd is, wordt de kamerverhuur beëindigd of het aantal bewoners teruggebracht. Tevens worden er boetes uitgedeeld aan overtreders. Het uiteindelijke doel is het verbetering van het woon- en leefklimaat voor omwonenden, maar ook zorgdragen voor veilige en deugdelijke woonomstandigheden voor de bewoners.