20 augustus 2021

Verlenging van aanvragen Gift via Nationaal Rampenfonds

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken. De periode voor het indienen van een verzoek voor deze gift is verlengd van 20 augustus tot 1 september.

Verlenging van aanvragen Gift via Nationaal Rampenfonds

Mensen kunnen een verzoek om de gift indienen via de website van BsGW. Er zijn twee criteria om in aanmerking te komen voor deze gift. Deze voorwaarden zijn:

1. Het gaat om een huishouden met een woning gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat. Het aanvraagformulier is dus NIET bedoeld voor een onderneming of bedrijf.
2. Er moet sprake zijn van behoorlijke schade als gevolg van overstroming/ wateroverlast op minimaal plinthoogte (of daarmee vergelijkbare schade in verblijfruimtes). Het gaat om schade in woonvertrekken, niet om schade aan kelder, berging en/of tuin. Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Voldoet uw huishouden aan deze twee criteria? Vul dan het aanmeldformulier op de website van de BsGW in. De periode wordt opnieuw open gesteld op vrijdag 20 augustus en loopt tot 1 september 2021.(dus t/m 31 augustus).

Aandachtspunten
• Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen betreffende één adres kunnen leiden tot uitsluiting
• Bij twijfels over het verzoek, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
• Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
• Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000 per huishouden uitgekeerd.
• U krijgt een ontvangstbevestiging op het ingevulde mailadres. Mocht u dat missen, check dan uw spambox.

Vrije gift
Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.