10 augustus 2021

Extra coronasteun beschikbaar voor ondersteuning kwetsbare groepen

Voor extra ondersteuning van kwetsbare groepen heeft het rijk een aanvullend steunpakket beschikbaar gesteld. Gemeente Venlo heeft dit steunpakket vertaald in een tijdelijke subsidie: ‘Corona steun- en herstelpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare doelgroepen’. 

Extra coronasteun beschikbaar voor ondersteuning kwetsbare groepen

Met deze subsidie wil de gemeente sociale problemen sneller oplossen die als gevolg van corona en de coronamaatregelen zijn ontstaan of verergerd.

De coronacrisis heeft impact op het sociaal én mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. Deze extra coronasteunregeling beoogt het tegengaan, verzachten of herstellen van de negatieve sociale en mentale effecten als gevolg van corona en de coronamaatregelen.

Gemeente Venlo wil hierbij zoveel mogelijk inzetten op versterking en uitbreiding van bestaande aanpakken en trajecten. Voor de subsidie ‘Corona steun- en herstelpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen’ zijn twee budgetten beschikbaar: Het budget voor aanvragen in het kader van eenzaamheid is € 200.000; Voor de overige aanvragen is € 250.000,- beschikbaar.

Aanvragen
De subsidie ‘Corona steun- en herstelpakket sociaal en mentaal welzijn kwetsbare groepen’ kan tot 1 november 2021 aangevraagd worden. Organisatie die werken met en voor deze doelgroepen worden per brief actief uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Meer informatie over de voorwaarden van deze subsidie is te vinden op www.overheid.nl