06 augustus 2021

Extra tijdelijke subsidie in Venlo voor Gezondheid en Sport

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten, om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Gemeente Venlo heeft dit steunpakket onder andere vertaald in een tijdelijke subsidie: ‘Coronasteunpakket Gezondheid en Sport’.


Extra tijdelijke subsidie in Venlo voor Gezondheid en Sport

Organisaties kunnen een voorstel voor activiteiten en programma’s indienen, die gericht zijn op het versterken van het welzijn en de leefstijl van Venlose inwoners. Aanvragen kunnen tot en met het einde van dit jaar ingediend worden.

Het Rijk heeft het steunpakket in het leven geroepen om hiermee ideeën en activiteiten te ondersteunen die de negatieve gevolgen van coronamaatregelen verminderen.

Gezondheid en Sport
Door de coronacrisis is de gezondheid en leefstijl van veel mensen veranderd; mensen bewegen minder, zijn meer gaan roken en we hebben meer overgewicht. Dit leidt tot extra gezondheidsrisico’s. De Subsidie ‘Coronasteunpakket Gezondheid en Sport’ zet in op het verkleinen van deze risico’s door zowel sportverenigingen, sportaanbieders en aanbieders van leefstijlprogramma’s financieel te ondersteunen. Het Venlose college van B&W hoopt dat verschillende partijen gaan samenwerken bij het indienen van projecten. Er is maximaal €5.000,- per aanvraag beschikbaar. Voor programma’s waar meerdere partijen samenwerken is een maximum van €20.000,- per aanvraag beschikbaar. In totaal heeft gemeente Venlo voor 2021 €195.000,- beschikbaar gesteld.

Aanvragen
De aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021 via sportloket@venlo.nl. Aanvragen worden beoordeeld op basis van een goed onderbouwd activiteitenplan inclusief sluitende begroting. Gemeente Venlo nodigt organisaties uit om activiteiten en programma’s te bedenken die bij deze doelstellingen aansluiten. Meer informatie over de voorwaarden voor de subsidie is te vinden via www.overheid.nl.