27 juli 2021

Voortgang herinrichting Keulsepoort: 29 juli start fase 4

In opdracht van de gemeente Venlo is BLM Wegenbouw het project “Herinrichting Openbare Ruimte Keulsepoort” aan het realiseren. De Keulsepoort wordt hierdoor een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad.

Voortgang herinrichting Keulsepoort: 29 juli start fase 4

Uitvoering
De herinrichting van de Keulsepoort wordt in stappen uitgevoerd. Momenteel worden de werkzaamheden op de Keulsepoort ter hoogte van het Museum Bommel van Dam uitgevoerd (fase 3).

Vanaf donderdag 29 juli aanstaande start BLM Wegenbouw met fase 4, op de hoek van de Keulsepoort en Nassaustraat (zie het donkergroene gemarkeerde wegvak op de afbeelding). Zij verwijderen hier de bestaande verhardingen, waarna zij het vuil- en hemelwater van het riool gaan scheiden. Vervolgens richten zij het definitieve straatwerk opnieuw in.

De werkzaamheden in fase 4 duren ongeveer één week en zijn gereed voor de bouwvakvakantie Zuid. Omwonenden en direct betrokkenen zijn inmiddels al door de uitvoerder/omgevingsmanager hierover geïnformeerd.


Verkeersmaatregelen

- Spoorstraat: Tijdens de werkzaamheden in fase 4 is de Spoorstraat toegankelijk voor alle verkeersstromen.

- Nassaustraat: De Nassaustraat wordt ter hoogte van de Keulsepoort afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt tijdelijk doodlopend. Gemotoriseerd verkeer kan aan het eind keren. Overig verkeer wordt plaatselijk omgeleid via de Deken van Oppensingel. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang.

- Deken van Oppensingel: Verkeer kan in fase 4 gebruik maken van de nieuwe situatie op de Deken van Oppensingel. Aangezien de nieuwe situatie éénrichtingsverkeer betreft kan verkeer vanuit de Spoorstraat over de Keulsepoort naar de Deken van Oppensingel. Verkeer vanuit de Deken van Oppensingel richting de Spoorstraat dient over de Koninginnesingel te rijden.

- Parade (binnenstad): Verkeer vanuit de binnenstad kan gebruik maken van de nieuwe situatie op de Keulsepoort, waarna verkeer haar weg kan vervolgen naar de Spoorstraat of de Deken van Oppensingel.

In de bijgevoegde routekaart is visueel weergegeven welke routing mogelijk is.