22 juli 2021

Portefeuilleverdeling college

Door het vertrek van de heer Roest zijn de door hem beheerde portefeuilles vrijgekomen. De coalitiepartij EENLokaal heeft besloten voor de resterende tijd geen nieuwe wethouder voor te dragen voor benoeming.

Portefeuilleverdeling college

Daarom heeft het college de werkzaamheden onder de wethouders verdeeld. Hiermee schuiven ook enkele zaken onderling.

Specifiek vermelden we dat de portefeuille financiën & bedrijfsvoering, en alle daarbij behorende zaken, door wethouder Schatorjé wordt overgenomen.

Voor de overige verdeling verwijzen we u graag naar de pagina’s van de individuele collegeleden.