21 juli 2021

Japanse Duizendknoop

In de gemeente Venlo krijgen we steeds meer te maken met verwilderde planten. Een van deze planten is de Japanse Duizendknoop. Vanwege het agressieve karakter vormt deze plant een bedreiging voor de natuurlijke balans en kwaliteit van onze groenvoorzieningen. 

Japanse Duizendknoop

Maar ook verhardingen, hekwerken en riolering kunnen beschadigd raken door de wortels van de Japanse Duizendknoop. Dit probleem is niet uniek voor Venlo. Het rijk stelt het actief aanpakken en verwijderen nog niet verplicht maar adviseert provincies en gemeenten hier een eigen plan van aanpak voor op te stellen.

Wat doen we om de problematiek te beheersen?
In het plan van aanpak van de gemeente Venlo ligt de focus op het beheersbaar houden van de Japanse Duizendknoop. Deze soort is begin 2021 op 59 locaties in de gemeente waargenomen. We proberen ervoor te zorgen dat de plant zich niet op nog meer locaties verspreidt.

Het allerbelangrijkste is dan ook om de locaties goed in beeld te houden. De locaties die nu al bij de gemeente bekend zijn liggen al vast in ons beheersysteem en nog onbekende locaties worden hier aan toegevoegd.

Hoe gaan we de duizendknoop bestrijden?
Daar waar al schade is door de plant of waar we dit op korte termijn verwachten wordt de plant actief bestreden. Bestrijden van de Japanse Duizendknoop is geen gemakkelijke klus. De soort groeit snel, wortelt diep en zelfs maar het kleinste deel van de plant wat ergens anders terecht komt vormt mogelijk weer een bron voor een nieuwe locatie waar de soort zich dan gaat vestigen.

Het bestrijden van de soort werkt dan ook alleen als de plant in zijn geheel, dus inclusief de wortels, wordt verwijderd. Omdat de soort diep wortelt en erg groeikrachtig is kan hij zelfs dan nog terugkomen. Het herhalen van deze maatregelen kan dan ook noodzakelijk zijn.

Wat kunt u als inwoner doen?
Natuurlijk komt de Japanse Duizendknoop ook voor in tuinen en op particuliere terreinen. Het is belangrijk om deze locaties - ook op privé terrein - aan de gemeente door te geven door middel van een melding op onze website. Zo krijgt de gemeente ook een beeld waar de Japanse Duizendknoop zich op privéterrein bevindt.

Mocht de soort voorkomen in uw eigen tuin of terrein dan is voorkomen van verspreiding het allerbelangrijkste. Bij graafwerk en groen werk moet u er dan goed op letten dat de vrijkomende grond of plantendelen niet op andere plaatsen in uw tuin terecht komen. Vrijkomende wortels, grond en plantendelen mogen alleen worden afgevoerd als restafval. Van het afval in de groene container wordt weer compost gemaakt. Bij dit proces overleeft de soort grotendeels en kan dan via de compost toch weer verder worden verspreid. Gooi daarom de resten van de Japanse Duizendknoop in uw grijze container.

Meer informatie
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog meer willen weten dan kunt u hiervoor ook terecht op de site www.bestrijdingduizendknoop.nl. Of stel uw vraag aan de groen beheerder van de gemeente Venlo via info@venlo.nl.