15 juli 2021

Liveblog | Hoogwater en wateroverlast (liveblog is gesloten)

Op deze pagina hielden wij u tot en met dinsdag 20 juli op de hoogte over het hoogwater vanuit de gemeente Venlo.

Liveblog | Hoogwater en wateroverlast (liveblog is gesloten)

Afsluiten liveblog
We sluiten de liveblog hoogwater dinsdagavond 20 juli af. Het laatste nieuws over hoogwater vindt u op www.venloonline.nl. Meer informatie over hoogwater, bijvoorbeeld voor ondernemers en nazorg, vindt u op www.venlo.nl/hoogwater.

Let op! Nu het water daalt, is het gevaar nog niet geweken. De verzadigde dijken vormen nog steeds een risico. Blijf daarom weg van de onverharde dijken!

Een brouwerij die lege kratten beschikbaar stelt om huisraad mee hoog te zetten, honderden vrijwilligers die helpen met zandzakken vullen en dijken versterken, buren die elkaar helpen, de ondernemer die haar bedrijf stillegt en een heel dorp mobiliseert om te helpen, het verwennen met lekkers van de politiemensen die uit alle windstreken zijn gekomen om ons te helpen, medewerkers van gemeente Venlo, defensie en de Veiligheidsregio die de klok rond werken. De reddingsbrigade, dag en nacht in touw. Onze Duitse buren die te hulp schieten als de nood aan de man is. En natuurlijk niet te vergeten een burgervader die met kalmte en vertrouwen ons door deze spannende dagen heeft geloodst.

Zó veel gemeenschapszin, de rij is te lang om iedereen te noemen. Maar wat een indrukwekkende samenwerking van publieke diensten en inwoners. Als de nood aan de man is, staan we er samen, stropen we de mouwen op en doen we wat er gedaan moet worden. Dat verdient respect, waardering en dankbaarheid.

Wat zijn we trots op onze stad en trots op haar inwoners.
Dat is Venlo mien Hert. UPDATE 20-7-2021 - 16.00 uur


Voorbereidingen opruimen big bags en zandzakken op dijken
Op dit moment worden met de aannemer voorbereidingen getroffen om op diverse plekken de big bags / zandzakken op de dijken te gaan verwijderen. Samen met experts wordt onderzocht waar dit veilig is. Morgen wordt gestart in Arcen en Velden. De dijkversterking bij Blerick - Groot Boller blijft voorlopig. De Ankerkade wordt wel vrij gemaakt. De aannemer zal met een kraan op afstand de big bags oppikken om de dijken niet te belasten. Op de plekken waar dit niet machinaal mogelijk is, gebeurt dit met hulp van de vele fantastische vrijwilligers.

Blijf weg van de dijken vanwege mogelijke instabiliteit
Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de Gemeente Venlo roepen op om niet over onverharde dijken te lopen en/of fietsen. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn. De dijkinspecteurs van het Waterschap Limburg zijn op dit moment druk bezig met de controles van de dijken in onze provincie. Om te voorkomen dat dijken onnodig belast worden, is het niet toegestaan om onverharde dijken te betreden.

Beschadigingen op een dijk?
Ziet u de komende dagen in uw omgeving een beschadiging, verzakking, of anderszins vreemde situatie bij een dijk? Neem dan contact op met het Centraal Meldpunt Water van Waterschap Limburg: 0800 0341. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Zij beoordelen de situatie op basis van uw melding en bepalen daarmee de prioriteit waarmee ze deze situatie komen beoordelen.


UPDATE 20-7-2021 - 15.15 uur

Nieuwe werkwijze inleveren zandzakken
De containers worden in de loop van de dag opgehaald. Daarna komen er nieuwe containers en ook een nieuwe werkwijze. Het is dan de bedoeling dat de zakken leeggeschud worden in de container en de lege zakken in een big bag worden gegooid. Zo scheiden we het plastic van het zand en is het zand opnieuw te gebruiken. 


UPDATE 20-7-2021 - 12.15 uur

Inwoners van de gemeente Venlo kunnen zandzakken inleveren in de daarvoor bestemde containers. De zandzakken kunnen gevuld de container in.
Hieronder ziet u waar de container voor de zandzakken bij u in de buurt staat.

Arcen: Schanstoren, Spar
Lomm: bij de kerk
Velden: Marktplein
Steyl: De Maashoek
Venlo: Veilingterrein
Blerick: Antoniuskerk

UPDATE 19-7-2021 - 15.40 uur

De gemeente sluit de opgang naar de dijk in Groot Boller op drie plekken af.
Om verdere schade aan deze dijk te voorkomen mogen er absoluut geen voetgangers en voertuigen op deze dijk komen.UPDATE 19-7-2021 - 15.25 uur

Heeft u hulp en/of nazorg nodig?
Wij kunnen ons voorstellen dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen verschillende gevoelens hebben losgemaakt. Incluzio Sociale Basis is er voor alle inwoners van Venlo.
Heeft u behoefte aan een luisterend oor, of wilt u met iemand praten? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur contact op met Incluzio Sociale Basis.
- Telefoonnummer 088 298 7653 
Vermeld in het bericht duidelijk uw naam en contactgegevens (postcode en huisnummer), zodat wij u kunnen bereiken.

Wilt u uw hulp aanbieden?
We zien dat veel inwoners hulp en steun willen aanbieden. Hartstikke mooi! Incluzio Sociale Basis is er voor alle inwoners van Venlo.
Wilt u hulp aanbieden? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur contact op met Incluzio Sociale Basis.
- Telefoonnummer 088 298 7653
- E-mail: receptieISB@incluzio.nl
Vermeld in het bericht duidelijk uw naam en contactgegevens (postcode en huisnummer).

UPDATE 19-7-2021 - 15.00 uur

Door het hoogwater is er mogelijk schade ontstaan in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kapot wegdek of verzakte stoeptegels. Als u ergens schade ontdekt, meld dit dan vooral bij de gemeente via deze link: https://www.venlo.nl/meteen-melden-0 

De medewerkers van beheer openbare ruimte geven de komende dagen voorrang aan het opruimen van de pompen, nooddijken en uiterwaarden. Het kan dus voorkomen dat uw melding wat langer blijft liggen dan normaal.UPDATE 19-7-2021 - 14.00 uur

N271 Rijksweg van Belfeld naar Reuver voorlopig afgesloten voor autoverkeer
Door het hoogwater van de Maas is in de rijksweg N271 tussen Belfeld en Reuver een gat ontstaan. In verband met de veiligheid blijft deze weg voorlopig afgesloten voor autoverkeer.
Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad in de richting van Belfeld, fietsers kunnen er vanaf dinsdagmiddag in twee richtingen door. Het autoverkeer wordt omgeleid via de A73.
Op dit moment is niet duidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren. Eerst moet het water verder zakken, daarna kan onderzocht worden hoe groot de schade is en hoe dit het beste hersteld kan worden.UPDATE 19-7-2021 - 13.30 uur

Heeft u vragen over mogelijke gezondheidsrisico's door het hoogwater? Op de website van de GGD Limburg-Noord vindt u veel gestelde vragen over hoogwater en gezondheidsrisico’s  

UPDATE 19-7-2021 - 8.15 uur

De Veiligheidsregio heeft vanochtend ook de laatste straten van Steyl vrijgegeven voor terugkeer. Dit betekent dat ook de bewoners van De Maashoek, Veerweg, Sint Michaelstraat (tussen Maasstraat en Veerweg) en Maasstraat 200-202-204-206-208-210 en 43-45-47-49-51-53-55-57-59-61 per direct terug kunnen naar huis.

Wij vragen u deze informatie goed door te nemen.

UPDATE 18-7-2021 - 17.30 uur

Wegafsluitingen bij terugkeer

In sommige dorpen zijn extra dijken aangelegd, ook over straten heen. Dit betekent dat u misschien een omweg moet maken om naar huis terug te keren.

In Steyl is voor het kruispunt Maasstraat-Veerweg-Rozenstraat een nooddijk aangelegd. U kunt dus niet via dit kruispunt naar huis. De bewoners aan de Waterloostraat en de Kenzenstraat kunnen het beste terugkeren via de Rijksweg.

In Arcen zijn twee toegangswegen geblokkeerd door extra dijken. Bewoners kunnen terugkeren via de Lingsforterweg. Een verkeersregelaar is hier aanwezig.

UPDATE 18-7-2021 - 17.00 uur

VRIJWEL ALLE INWONERS PER DIRECT NAAR HUIS

We zijn blij te kunnen melden dat vrijwel alle inwoners per direct terug kunnen naar huis. Met uitzondering van de bewoners van de Maashoek (alle huisnummers), Veerweg (alle huisnummers), Sint Michaelstraat (tussen Maasstraat en Veerweg) en Maasstraat 200-202-204-206-208-210 en 43-45-47-49-51-53-55-57-59-61 in Steyl. Over dit gebied wordt later een besluit genomen. De beveiliging blijft hier gehandhaafd.

We kunnen ons voorstellen dat de evacuatie zeer ingrijpend is geweest, maar uw veiligheid is voor ons altijd het belangrijkste. Wij vragen u onderstaande informatie goed door te nemen en wensen u een heerlijke nachtrust in uw eigen bed. Voor de mensen die op dit moment nog niet naar huis mogen, hopen wij dat er ook voor jullie snel duidelijkheid is.

Terugkeer woning
De dijken zijn veilig bevonden. Daarop heeft de gemeente besloten om veel gebieden vrij te geven voor terugkeer. Wel raden wij u aan om uw woning goed te controleren. Als uw woning voor meer dan 50 cm onder water heeft gestaan, kan er bouwkundige schade zijn ontstaan.

Wat te doen bij terugkomst

1. Controleren gas en elektriciteit
Het is belangrijk dat u controleert of er mogelijke problemen zijn met uw gas- en elektriciteitsinstallatie en/of toestellen (ook als er geen sprake is van wateroverlast). Bekijk de veiligheidsinstructies voor gas en elektriciteit.
Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009.

2. Schade
Heeft u schade? Maak dan foto’s van de schade voordat u gaat opruimen. Deze foto’s heeft u mogelijk nodig bij de schadeafhandeling. Neem contact op met uw eigen verzekering.

3. Opruimen/schoonmaken
Als er vanwege het hoogwater afval in of om uw woning is achtergebleven, vragen wij u om dit zelf op te ruimen. De zandzakken kunt u in de daarvoor bestemde containers gooien.

Locaties:
Arcen: Schanstoren, Spar
Lomm: bij de kerk
Velden: Marktplein
Steyl: De Maashoek
Venlo: Veilingterrein
Blerick: Antoniuskerk

Wat moet u niet doen
1. Uw kelder leegpompen als het water buiten nog niet is gezakt. Dat kan tot onnodige extra schade leiden.
2. Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen voor koolmonoxidevergiftiging zorgen.

Hulp en nazorg
Wij kunnen ons voorstellen dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen verschillende gevoelens hebben losgemaakt. Incluzio Sociale Basis is er voor alle inwoners van Venlo. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, of wilt u met iemand praten? Neem dan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur contact op met Incluzio Sociale Basis.
- Telefoonnummer 088 298 7653
- E-mail: receptieISB@incluzio.nl
Vermeld in uw bericht duidelijk uw naam en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken.

Mocht u nog vragen hebben of niet weten wat u moet doen. Het Klantcontactcenter van de gemeente Venlo is vanavond tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar op 14077. Zij helpen u graag verder.

UPDATE 18-7-2021 - 16.30 uur

We zien dat veel inwoners hulp en steun willen aanbieden. Hartstikke mooi!
Incluzio Sociale Basis is bereikbaar voor alle inwoners die hulp willen aanbieden of die hulp nodig hebben. Ook als u zich zorgen maakt over de situatie van anderen, kunt u contact opnemen met Incluzio.

- Telefoonnummer 088 298 7653
- E-mail: receptieISB@incluzio.nl

UPDATE 18-7-2021 - 15.20 uur


De gemeente Venlo doet nogmaals een dringende oproep aan iedereen om weg te blijven bij het hoogwater en niet de Maas op te gaan om te recreëren. Er is nog steeds een hele harde stroming en bovendien is de Maas buiten haar oevers getreden waardoor je kans hebt om ergens tegenaan te botsen. Dit is levensgevaarlijk! 


UPDATE 18-7-2021 - 14.35 uur

De gemeentelijke kantoren zijn maandag 19 juli 2021 gewoon geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. In de avonduren is het Stadskantoor alleen geopend voor geplande afspraken in het kader van de Registratie Niet Ingezetenen. De parkeergarages Maaswaard en Nolensplein zijn geopend en bereikbaar.

Heeft u geen afspraak of hoeft u niet in het crisisgebied te zijn, blijf dan weg uit deze gebieden en vermijd dan zoveel mogelijk het verkeer zodat de hulpdiensten hun werk kunnen blijven doen.


UPDATE 18-7-2021 - 14.30 uur


De parkeergarages Nolensplein en Maasboulevard zijn weer geopend. Particuliere ondergrondse parkeergarages in Q4 en de binnenstad van Venlo mogen weer gebruikt worden.


UPDATE 18-7-2021 - 12.30 uur


De gemeente sluit een deel van de Maaskade uit voorzorg af met hekken. De afgelopen dagen hebben zich hier veel kijkers verzameld. Dit zorgt voor onwenselijke en zelfs levensgevaarlijke situaties als mensen op de schotten klimmen om naar het water te kijken.   UPDATE 18-7-2021 - 12.10 uur

Het water van de Maas is langzaam aan het dalen. Hierdoor kan het grondwater gaan stijgen. Mogelijk lopen daardoor nog kelders vol. Wacht met het leegpompen van uw kelder totdat het hoge water verdwenen is. Te vroeg leegpompen van uw kelder kan zorgen voor extra schade. 


UPDATE 18-7-2021 - 11.10 uur

Persconferentie om 12.00 uur over de actuele situatie van het hoogwater in Limburg-Noord. Om 12.00 uur is er een persconferentie waar de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord, de Regionaal Operationeel Leider van het calamiteitenteam en een vertegenwoordiger van het Waterschap spreken over het hoogwater in Limburg-Noord. Zij zullen toelichting geven op de actuele situatie. Deze persconferentie is om 12.00 uur live te volgen zijn via de website www.vrln.nl


UPDATE 18-7-2021 - 10.00 uur

Ik ben geëvacueerd. Wanneer mag ik weer terug naar mijn woning?
We begrijpen dat er veel mensen zijn die vragen hebben over wanneer ze weer terug naar huis mogen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een veilige terugkeer.
Zondagochtend is een team dijkinspecteurs van Waterschap Limburg gestart met het beoordelen van de dijken. Zij bekijken of het veilig is voor de bewoners om terug te keren. De dijken hebben langere tijd veel water te verduren gehad, waardoor ze beschadigd of verzwakt kunnen zijn. Nu het water zakt, verdwijnt de tegendruk van het water waardoor er kans is op schade. Voordat bewoners veilig kunnen terugkeren is deze inspectie noodzakelijk. De inspecteurs zijn begonnen in Echt-Susteren en volgen de Maas in noordelijke richting. Op basis van de inspectie besluit de gemeente wanneer bewoners terug naar hun huizen mogen.
Zodra u veilig terug kunt naar uw woning, zullen wij dat communiceren. Houd onze gemeentelijke kanalen in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.


UPDATE 18-7-2021 - 8.00 uur

De nacht is rustig verlopen. Het wordt vandaag mooi weer. We doen een dringend verzoek om weg te blijven bij het hoogwater en niet te recreëren op de Maas. Let op; klimmen op de schotten kan een forse boete opleveren.


UPDATE 17-7-2021 - 20.50 uur

Persconferentie Veiligheidsregio 
De veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg blijft tot dinsdag op hoog niveau (GRIP 4). In Venlo verwachten we een langgerekt plateau van het hoge water. Dit betekent dat het waterpeil voor een lange periode op een extreem hoge peil blijft. De druk op de dijken blijft daardoor nog lang aanhouden. 

Het risico op lekkages of zwakke plekken blijft daardoor zeer hoog. Mocht u dit signaleren meldt dit dan meteen bij het Waterschap Limburg op 0800-0341. 

Onze buurgemeente Bergen heeft besloten om inwoners in Well te evacueren. Politie en andere hulpdiensten zijn daarnaartoe op weg om te ondersteunen.

In de gemeente Venlo zijn mensen die klimmen op dijken en schotten. De gemeente deelt boetes uit om dit te voorkomen. Ook ramptoeristen worden beboet als dat nodig is. 

Voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, bedankt ook iedereen die hulp en steun verleent in deze dagen. Hij is vanmiddag op kritische locaties in de gemeente Venlo ter plaatse gaan kijken. Vele vrijwilligers zijn actief in de regio en verlenen fantastische hulp. Ook is er enorme waardering voor de steun uit Duitsland. Er wordt hulp geboden door verschillende Duitse regiogemeenten. Brandweermensen, pompinstallaties en onderdak, vanuit de oosterburen komt zeer veel waardevolle steun. 


UPDATE 17-7-2021 - 19.50 uur

We krijgen signalen dat gevraagd is door de ME aan de mensen die nog in Arcen zijn om direct te evacueren. Dit is volstrekt onjuist. Als u nog in Arcen bent dan kunt u blijven. 


UPDATE 17-7-2021 - 17.00 uur

De burgemeester ging vanmiddag ook naar Arcen om al die inwoners die ontzettend hard gewerkt hebben en nog steeds bezig zijn te bedanken.
Er is ongelofelijk veel waardering voor zoveel inwoners van Arcen die meehelpen om het water uit het dorp te houden.

Dank je wel Arcen!


UPDATE 17-7-2021 - 16.30 uur

Dringende oproep!

De gemeente Venlo doet een dringende oproep aan iedereen om weg te blijven bij het hoogwater en niet op de schotten van de waterkering te klimmen. Dit is levensgevaarlijk! Bovendien kunnen de schotten hierdoor schade ondervinden waardoor de bescherming tegen het hoogwater in gevaar komt en daarmee de veiligheid van heel veel mensen. Er worden boetes uitgedeeld. 


UPDATE 17-7-2021 - 16.00 uur

Na Steyl bezocht de burgemeester vanmiddag Velden. Ook hier is door vele inwoners hard meegewerkt om honderden zandzakken op de juiste plek te krijgen. Fantastisch werk!


UPDATE 17-7-2021 - 15.40 uur

Vrijwilligers, bedankt voor al jullie inzet en harde werk! Samen proberen we het hoogwater te bestrijden en ons steentje bij te dragen waar nodig.

Wil jij ook je hulp aanbieden?
De gemeente krijgt veel vragen binnen over inwonersinitiatieven en het aanbieden van hulp. Om elkaar te helpen in deze tijd is Incluzio Sociale Basis bereikbaar voor iedereen die een dienst of hulp wilt aanbieden. Incluzio Sociale Basis is bereikbaar via receptieISB@incluzio.nl. Vermeld in de mail duidelijk je naam en contactgegevens (postcode en huisnummer).


UPDATE 17-7-2021 - 14.40 uur

Burgemeester Antoin Scholten bezoekt vanmiddag een aantal plekken in onze gemeente om de situatie van onder andere de dijken ter plekke te bekijken.

Bij een aantal dijken is hard gewerkt door veel vrijwilligers om de dijk te versterken. De burgemeester sprak eerder vandaag zijn grote waardering uit voor al het harde werk dat is verzet.

Het eerste bezoek werd zojuist gebracht aan de Maashoek en Jochumhof in Steyl.


UPDATE 17-7-2021 - 13.55 uur

Persconferentie Veiligheidsregio 
In Venlo verwachten we een langgerekt plateau van het hoge water, die duurt waarschijnlijk nog 36 uur. Dit betekent dat het waterpeil voor een lange periode op dit extreem hoge peil blijft. De druk op de dijken blijft daardoor nog lang aanhouden.

Het risico op lekkages of zwakke plekken blijft daardoor zeer hoog. Mocht u dit signaleren, meld dit dan meteen bij het Waterschap, telefoonnummer: 0800 0341. Er staat een interventieteam paraat.

Oproep aan mensen van buiten de regio Noord-Limburg om niet deze kant op te komen. De risicogebieden dienen ten alle tijden gemeden te worden. Ramptoerisme belemmert de hulpdiensten bij het doen van hun werk.

Voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Venlo Antoin Scholten bedankt ook iedereen die hulp en steun verleent in deze dagen. Vele vrijwilligers zijn actief in de regio en verlenen fantastische hulp. Ook is er enorme waardering voor de steun uit Duitsland. Er wordt hulp geboden door verschillende Duitse regiogemeenten. Brandweermensen, pompinstallaties en onderdak, vanuit de oosterburen komt zeer veel waardevolle steun.

De volgende persconferentie is zaterdag 17 juli om 19.00 uur. Deze kunt u volgen op www.vrln.nl/calamiteit


UPDATE 17-7-2021 - 11.30 uur

Veel ondernemers vragen zich af of ze open kunnen blijven dit weekend in verband met het hoogwater. Winkels, horecagelegenheden en andere ondernemingen die zich bevinden in het rode gebied, het evacuatiegebied, kunnen niet open. Ondernemingen die buiten het rode gebied vallen, kunnen wel open blijven. De rode gebieden kunt u zien op de evacuatiekaarten die eerder zijn gepubliceerd op VenloOnline.

Blijf wel rekening houden met uw omgeving, kijk goed wat wel en niet mogelijk is en zet uw eigen veiligheid altijd voorop.

Heeft u als ondernemer vragen? Neem contact op met het Ondernemersloket Venlo.
E-mail: ondernemersloket@venlo.nl
Telefoon: 14 077


UPDATE 17-7-2021 - 10.55 uur

Persconferentie om 12.00 uur over de actuele situatie van het hoogwater in Limburg-Noord

Om 12.00 uur is er een persconferentie waar de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord, de Regionaal Operationeel Leider van het calamiteitenteam en een vertegenwoordiger van het Waterschap spreken over het hoogwater in Limburg-Noord. Zij zullen toelichting geven op de actuele situatie. Deze persconferentie is om 12.00 uur live te volgen zijn via de website www.vrln.nl


UPDATE 17-7-2021 - 10.30 uur

Extra inzet Politie en ME

Politie en ME (Mobiele Eenheid) is in de geëvacueerde gebieden aanwezig om straten en woningen te beveiligen en om ramptoeristen weg te sturen. 


UPDATE 17-7-2021 - 10.00 uur

Blijf weg uit rampgebieden!

We zien veel mensen bij de rampgebieden komen kijken in onze gemeente. We verzoeken iedereen nogmaals met klem dit niet te doen. Blijft thuis en blijf uit de buurt van het rampgebied. Geef alle hulpdiensten de ruimte om hun werk te doen.


UPDATE 17-7-2021 - 02.05 uur 

Heeft u signalen die te maken hebben met een dreigende dijkdoorbraak? Meld dit dan bij het Waterschap via telefoonnummer 0800-0341.


UPDATE 17-7-2021 - 01.45 uur 

Volgens de huidige berekeningen duurt de hoogwaterpiek in Roermond tot zondag 18 juli 06.00 uur. In Venlo/Blerick wordt de hoogwaterpiek op zaterdag 17 juli om 05.00 uur bereikt. Deze eindigt zondag om 19.00 uur. Let op: dit is een update op basis van berekeningen. Informatie kan dus nog wijzigen.

We blijven je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.


UPDATE 16-7-2021 - 23.30 uur 

De tijdelijke doorstroomlocaties zijn gesloten. Ook zijn er geen opstapplekken meer om naar deze locaties toe te gaan.  


UPDATE 16-7-2021 - 21.15 uur 

De piek van hoogwater wordt volgens het Waterschap Limburg zondagmorgen, 18 juli, om 5.00 uur in Venlo verwacht. Dit is later dan de voorspellingen die we eerder deze dag kregen.

Kijk waar je je buren, vrienden en familie kunt helpen en houd rekening met je eigen veiligheid. Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten.


UPDATE 16-7-2021 - 19.50 uur 

Wat kunt u zelf doen indien u te maken krijgt met hoogwater:

 • Uzelf en anderen in veiligheid brengen. Liefst op hooggelegen terrein.
 • Zet waardevolle spullen hoog en droog.
 • Schakel gas en elektriciteit uit.
 • Loop niet over ondergelopen straten. Sommige putten kunnen openliggen.
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met rioolwater. Van rioolwater kun je ziek worden.

UPDATE 16-7-2021 - 19.00 uur 

Er cirkelen helikopters boven Venlo die de evacuatie ondersteunen. Ze worden ingezet om vanuit de lucht de situatie in beeld te brengen en eventuele knelpunten vroeg te signaleren. De luchtmacht zet F16's in die met infrarood de dijken controleren. 


UPDATE 16-7-2021 - 18.00 uur 

Heeft u geen eigen vervoer om naar de tijdelijke doorstroomlocatie te gaan, dan staan er bussen klaar op de onderstaande opstapplekken:

 • Belfeld: Op de Markt bij Den Herberg
 • Steyl: Bij het Missiemuseum
 • Tegelen: Bij de Sint Jozefschool
 • Venlo Noord: Kapelletje van Genooi
 • Velden: Parkeerplaats Markt bij Jan Linders 
 • Lomm: Antoniusplein voor de kerk
 • Arcen: Parkeerplaats voor Petrus en Pauluskerk
 • Hout Blerick: Zalzershaof

UPDATE 16-7-2021 - 16.00 uur 

Nieuwe evacuatiekaarten

 Besloten is om grote delen van de gemeente vanaf 18.00 uur te gaan evacueren. Het gaat op dit moment over de volgende gebieden:

Mocht u twijfelen of uw woning in het aangewezen gebied valt, dan kunt u deze lijst raadplegen. 


UPDATE 16-7-2021 - 15.00 uur

Evacuatie in grote delen van Venlo opgestart.

Het water van de Maas stijgt sneller. We gaan dus eerder over tot evacuatie, omdat we dat niet in de nacht willen doen. Besloten is om grote delen van de gemeente vanaf 18.00 uur te gaan evacueren. 

We vragen mensen op zoek te gaan naar een verblijfplaats bij familie of vrienden. Mocht dat niet lukken, tijdelijke doorstroomlocaties zijn ingericht in:

 • Belfeld, Tegelen en Steyl, De Haandert
 • Hout-Blerick, Blariacumcollege
 • Venlo-Noord, Witte Kerk
 • Velden en Lomm, De Vilgaard
 • Arcen en Lomm, Hotel Roland

UPDATE 16-7-2021 - 14.20 uur

Piek in Venlo 24 uur eerder

De piek van hoogwater wordt vandaag, 16 juli, om 15.00 uur in Roermond verwacht. In Venlo wordt deze piek vannacht om 03.00 uur verwacht. Dit is eerder dan de voorgaande voorspellingen.

Kijk waar je je buren, vrienden en familie kunt helpen en houd rekening met je eigen veiligheid. Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten.


UPDATE 16-7-2021 - 12.30 uur

Mogelijke evacuaties
Op dit moment bereiden we een mogelijke evacuatie voor in:

• Delen van Arcen (zie kaart)
• Delen van Velden (zie kaart)
• Delen van Lomm (zie kaart)
• Lagergelegen delen in Steyl (vanuit Maashoek)
• In Venlo gaat het over het gebied tussen restaurant Valuas, Urbanusweg, A67 en de Maas (zie kaart)
• In Belfeld betreft het de Maasstraat.

We vragen mensen zich hierop voor te bereiden en gepaste maatregelen te treffen.

Dus woont u in een van de gebieden, die mogelijk geëvacueerd wordt? Zorg dan dat u zich voorbereid om uw woning zo snel als mogelijk te kunnen verlaten. Zoek een mogelijkheid te overnachten bij familie of vrienden. Mocht dat niet lukken, opvanglocaties worden in gereedheid gebracht. Ook het vervoer naar deze locaties wordt voorbereid.

In de overige gebieden in Venlo, Tegelen, Belfeld en Blerick lijken de dijken voorlopig voldoende bescherming te bieden. Mocht hierin een verandering komen, melden we dat. 


UPDATE 16-7-2021 - 10.00 uur

Contact met de gemeente
Het Klantcontactcenter van de gemeente Venlo is vandaag telefonisch bereikbaar op 14077 tot 17.00 uur vanavond. Vanaf 17.00 uur kunt u telefonisch contact opnemen met het telefoonnummer 077-3596888.

Weekmarkt Venlo afgelast
De weekmarkt in Venlo op zaterdag 17 juli gaat niet door. We verzoeken toeristen om niet naar Venlo te komen.

Dijk Groot Boller
De dijk bij Groot Boller wordt verhoogd om de chemische industrie daarachter te beschermen.

In veiligheid brengen
Inwoners die in de uiterwaarden van de Maas (tussen Maas en dijk / kademuur) wonen worden gevraagd zichzelf in veiligheid te brengen. Zij worden op dit moment persoonlijk benaderd.

Parkeergarages
De parkeergarages Nolensplein en Maasboulevard worden gesloten. We vragen alle inwoners die de auto in een ondergrondse garage hebben staan deze naar hoger gelegen delen te verplaatsen.


UPDATE 16-7-2021 - 7.45 uur

Afgelopen nacht heeft Veiligheidsregio de scenario’s voor de verschillende gemeenten uitgewerkt. De gemeenten krijgen deze ochtend te horen wat dit betekent voor hun gemeente. Voor het uitwerken van de scenario’s is Veiligheidsregio Limburg-Noord begonnen met Echt-Susteren en werkt met de stroming mee naar boven.

De gemeente Venlo communiceert in dit liveblog welke maatregelen van toepassing zijn. Dat doen we op basis van advies dat wij van Veiligheidsregio Limburg-Noord krijgen. Houd dit liveblog in de gaten voor meer informatie.


UPDATE 15-7-2021 - 21.00 uur

Er bereiken ons veel vragen van bezorgde inwoners en ondernemers over de hoogwatercrisis in onze regio. We begrijpen deze bezorgdheid en realiseren ons dat deze complexe situatie veel onzekerheid teweeg brengt.

Er wordt ook vanuit Venlo hard gewerkt om alle problemen goed in beeld te brengen. We bereiden ons maximaal voor op de aanpak van eventuele wateroverlast en andere problemen.

Op korte termijn worden op diverse plekken langs de Maas pompen geïnstalleerd die ervoor zorgen dat onze riolen overgestort kunnen worden op de Maas. Ook worden laaggelegen gebieden in de stad ingericht als minipolders, waarbij er een gedeelte van het riool afgesloten wordt. Hiermee minimaliseren we de kans op wateroverlast op de maaivelden en in de straten.

Veiligheidsregio Limburg-Noord
De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de leiding in deze crisis en is met man en macht aan het werk. Momenteel gaat de eerste aandacht uit naar de gemeenten in de regio waar acute hulp nodig is, zoals in midden Limburg. Als de situatie in Venlo daartoe aanleiding geeft zal uiteraard ook hier een maximale inzet plaats vinden.

Naar verwachting kan er vanaf vrijdagochtend ook meer concrete informatie worden verstrekt over de aanpak en maatregelen in Venlo. U wordt daarover geïnformeerd via onze gemeentelijke kanalen.

Kom niet naar rampgebieden!
Deze ongekende tijd vraagt om een beroep op u; We zien veel mensen die bij de rampgebieden komen kijken; We verzoeken u nogmaals met klem dit niet te doen en alle hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen.

Blijf onze kanalen volgen voor actuele informatie en help elkaar waar nodig. En blijft thuis waar nodig; kom niet naar het rampgebied.


UPDATE 15-7-2021 - 17.30 uur

We hebben te maken met een ongekende situatie door hoogwater in Limburg en over de grenzen. Oorzaak hiervan is de hevige regenval in onze eigen provincie, in België en in Duitsland. Voor Venlo is de verwachting dat we het hoogste punt op zaterdag bereiken.

We hebben bij gemeente, waterschap en veiligheidsregio ervaring met hoogwatersituaties. De maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen worden nu en in de komende dagen getest; het creëren van uiterwaarden, verbeterde waterafvoer en diverse dijkverstevigingen zorgen hopelijk voor een beperking van schade en leed.
Door de vele onzekere factoren over waterstromen en regenbuien is lastig in te schatten of alle maatregelen toereikend zijn.

Hulpdiensten spannen zich tot het uiterste in, maar zullen niet in staat zijn om iedereen die hulp nodig heeft deze ook te geven, met uitzondering van levensbedreigende situaties.
Daarom doen we een beroep op iedereen: Help elkaar in deze moeilijke tijd. Kijk waar u uw buren, vrienden en familie kunt ondersteunen en houd daarbij ook uw eigen veiligheid altijd in het oog. Kom niet naar de rampgebieden en houd wegen vrij voor hulpdiensten.

We zien ook het leed in de regio’s om ons heen. Daarbij gaat ons medeleven uit naar de slachtoffers in onze buurtregio’s, binnen en buiten onze landsgrenzen, en naar iedereen die schade of leed ondervindt.

We vragen nogmaals uw aandacht voor het volgende:
- Houd wegen vrij voor hulpdiensten; kom niet naar de rampgebieden.
- Bel alleen voor levensbedreigende situaties met 112.
- Er wordt gezocht naar een oplossing voor zandzakken. Zodra we meer weten, informeren we direct.

Wie moet ik bellen als ik wateroverlast heb?
Op onderstaande afbeelding zie je wie kunt bereiken bij wateroverlast.UPDATE 15-7-2021 - 14.35 uur

Blijf veilig
We vragen iedereen om weg te blijven van snelstromende beken en rivieren. Laat hulpdiensten hun werk doen. Help anderen waar nodig, maar je eigen veiligheid staat voorop.


UPDATE 15-7-2021 - 12.20 uur

Het waterpeil in de rivieren zal verder stijgen. De gemeente monitort de situatie nauwgezet in samenwerking met de Veiligheidsregio. Houd onze berichtgeving in de gaten zodat u tijdig maatregelen kunt nemen. Lokaal zijn al een aantal maatregelen genomen en waarschuwingen afgegeven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wegafsluitingen.