09 juli 2021

Cultureel veld bundelt haar krachten in corona herstelprogramma’s

Het culturele veld van Venlo heeft diverse herstelprogramma’s ontwikkeld die een extra impuls geven aan het herstel na de zware periode van corona lock downs. Zij ontvangen van de gemeente Venlo daarvoor nu een eenmalige subsidie vanuit het corona steun- en herstelpakket voor de culturele sector. 

Cultureel veld bundelt haar krachten in corona herstelprogramma’s

Op 9 februari 2021 heeft het college het corona steun- en herstelpakket voor de culturele sector vastgesteld. Naast een coulanceregeling en een steunregeling bevat het ook een herstelregeling voor projecten en programma’s. Deze regeling biedt diverse groepen binnen de cultuursector, bijvoorbeeld ‘het amateurveld’ of ‘de cultureel ondernemers’, mogelijkheden om regie te nemen op het herstel en op de veranderingen en aanpassingen die nodig zijn voor de periode na de coronapandemie.

De drie gesubsidieerde programma’s zijn mooie voorbeelden voor wat in culturele samenwerking met de herstelregeling mogelijk is. Ook laten ze een goede spreiding zien. Ze dragen bij aan het herstel van de professionele podiumkunsten, herstel van de amateurkunst en herstel van de musea. Deze initiatieven leiden tot meer samenwerking binnen het culturele veld. Dat is een belangrijke doelstelling van de cultuurvisie ‘Het cultureel vermogen van Venlo’.

- Aan de Waterkant: Het programma Aan de Waterkant maakt van de Lage Loswal op iedere vrijdag, zaterdag en zondag in de zomerperiode (30-6 t/m 22/8) een tijdelijke festivallocatie. Muziek, theater, lokaal eten en drinken op een bijzondere plek in Venlo. Het project wordt door Grenswerk georganiseerd i.s.m. de Maaspoort en een collectief van binnenstadondernemers en buurtinitiatieven.

- Cultuurdeler: Het programma Cultuurdeler voorziet in een herstelprogramma voor Amateurkunst-verenigingen en betrekt daarbij cultuurmakers en volkscultuur. Het plan wordt gedragen door een taskforce van sleutelpersonen uit dat veld met als penvoerder Kunstencentrum Venlo. Het plan voorziet o.a. in ‘post-corona’ verenigingsondersteuning zoals nieuwe vormen van besturen, leden werven en behouden, vernieuwende samenwerkingsprojecten tussen cultuurmakers, amateurkunst en volkscultuur en een gezamenlijke opening van het nieuwe seizoen i.s.m. Omroep Venlo .

- Museum TV: Het programma Museum TV is gericht op het herstellen, verbreden en vergroten van publieksbereik van de belangrijkste musea in Venlo. De deelnemende musea zijn: het Missiemuseum, het Limburgs Schutterijmuseum, De Tiendschuur, Museum van Bommel van Dam en het Limburgs Museum. Penvoerder van dit collectief is het Limburgs Museum. De Musea schrijven zich gezamenlijk in voor het provinciale programma ‘Museum TV’. Dit platform biedt de musea de mogelijkheid voor het vergroten van het (online) bereik, een betere zichtbaarheid en het aanspreken van nieuwe doelgroepen. Voor de langere termijn is dit een eerste aanzet voor meer duurzame samenwerking tussen de musea, ook op andere thema’s. Op termijn kunnen andere kleinere musea zich hier eventueel bij aansluiten.

Meer informatie
Heeft u vragen over het corona steun- en herstelpakket voor cultuur? Neem dan contact op met de beleidsadviseurs cultuur via cultuur@venlo.nl.