07 juli 2021

Betere leefbaarheid in kwetsbare wijken

Venlo is als 100ste gemeente in Nederland aangesloten bij het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). 

Betere leefbaarheid in kwetsbare wijken

Onder de vlag van dit convenant werken gemeenten, UWV, ISZW, SVB, Belastingdienst, AVIM, IND, politie en OM samen op het gebied van toezicht en opsporing van strafbare feiten. Het doel van de projecten is het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare wijken.

De Gemeente Venlo heeft nadrukkelijke aandacht voor de versterking van de leefbaarheid en verhoging van de veiligheidsbeleving in wijken en buurten. Als we niet of onvoldoende optreden tegen misstanden, zullen kwaadwillenden de ruimte voelen zich niet te houden aan de wet. Dit versterkt problemen en hiermee komt de leefbaarheid in wijken en dorpen in gevaar. Daarvan zijn Venlose inwoners de dupe.

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) begeleidt gemeenten bij het tot stand komen en uitvoeren van deze projecten. Het project Wijkgerichte Aanpak Venlo is zo’n project en gaat in juli 2021 van start. Het project heeft de vorm van een pilot. Eén van de recent door het college van B&W aangewezen aandachtswijken, de wijk Klingerberg, wordt daarbij als vertrekpunt genomen.