30 juni 2021

Voortgang herinrichting Keulsepoort: 5 juli start fase 3

In opdracht van de gemeente Venlo werkt BLM Wegenbouw aan de realisatie van het project “Herinrichting Openbare Ruimte Keulsepoort”. De Keulsepoort wordt straks een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad. Een omgeving waarin het erfgoed van de historische Keulsepoort weer zichtbaar en beleefbaar wordt. In het najaar volgen de boom– en groenaanplant, omdat dat seizoen daarvoor het meest geschikt is. 

Voortgang herinrichting Keulsepoort: 5 juli start fase 3

De herinrichting van de Keulsepoort wordt in stappen uitgevoerd. De werkzaamheden op de Deken van Oppensingel en het voorterrein van het Museum van Bommel van Dam (fase 2) worden deze week afgerond.

Vanaf maandag 5 juli aanstaande start BLM Wegenbouw met uitvoering van fase 3 op de Keulsepoort, ter hoogte van de kruising met de Spoorstraat richting de Parade (zie het donkerblauw gemarkeerde wegvak op de afbeelding). Hier verwijderen zij de bestaande verhardingen, gaan ze het vuil- en hemelwater scheiden en richten zij het straatwerk opnieuw in. De werkzaamheden in fase 3 duren ongeveer 6 weken (gereed begin augustus voor de bouwvakvakantie Zuid). Omwonenden en direct betrokkenen zijn inmiddels al door de uitvoerder/omgevingsmanager hierover geïnformeerd.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden in fase 3 zijn enkele verkeersmaatregelen nodig.

- Spoorstraat: Tijdens de werkzaamheden in fase 3 blijft de Spoorstraat doodlopend voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Gemotoriseerd verkeer wordt met behulp van tijdelijke bebording omgeleid. Na afronding van fase 3 is de Spoorstraat weer open voor gemotoriseerd verkeer.

- Nassaustraat: Het verkeer komend uit de Nassaustraat wordt tijdelijk over het voorterrein van het Museum van Bommel van Dam geleid en kan haar weg vervolgen naar de dan inmiddels weer opengestelde Deken van Oppensingel.

- Deken van Oppensingel: Doorgaand verkeer op de Deken van Oppensingel richting de Keulsepoort is niet mogelijk. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Ook hier wordt verkeer met behulp van tijdelijke bebording omgeleid.

- Parade (binnenstad): Verkeer vanuit de binnenstad wordt net als het verkeer uit de Nassaustraat tijdelijk over het voorterrein van het Museum van Bommel van Dam geleid waarna de weg vervolgd kan worden naar de Deken van Oppensingel.

In de bijgevoegde routekaart is visueel weergegeven welke routing mogelijk is.