30 juni 2021

Regeling voor ondersteuning in woonlasten verlengd én verruimd

Ben jij als inwoner van Venlo in je inkomen getroffen door corona? Weet dan dat de gemeente je kan helpen bij je woonlasten. Sinds 1 januari bestaat de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Regeling voor ondersteuning in woonlasten verlengd én verruimd

De regeling is opgezet, omdat veel mensen door de coronacrisis hun noodzakelijke kosten zoals huur, gas, water en licht niet kunnen betalen. Daarom wordt hier door de overheid extra steun in aangeboden.

De ondersteuningsregeling is landelijk opgezet en had in eerste instantie een looptijd tot 1 juli 2021. Deze looptijd is nu verlengd tot 1 oktober 2021. Omdat het aantal aanvragen landelijk lager is dan verwacht, is nu ook besloten om de voorwaarden om in aanmerking te komen, te verruimen. Wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken) roept mensen op om gebruik te maken van de regeling: “Het geld ligt er om mensen financieel te ontlasten. De drempel is verlaagd en aanvragen is nu ook gemakkelijker gemaakt. Ik hoop dan ook dat meer mensen zich gaan melden.”

In de ‘oude’ regeling werd nog gekeken naar vermogen van de aanvrager. Bij de ‘nieuwe’ regeling is dat niet meer het geval. De vermogenstoets vervalt. De vragen over het vermogen zijn uit het aanvraagformulier verwijderd. Dat betekent dat het aanvragen ook makkelijker wordt. De inkomensgrens van 150% van het sociaal minimum blijft wel bestaan. Inkomen boven deze grens moet worden gebruikt om de vaste lasten te betalen.

Kijk of u in aanmerking komt voor de ondersteuning. Ga naar www.venlo.nl/tonk voor meer informatie en het aanvraagformulier.