18 juni 2021

Vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand

In Venlo mogen bijstandsgerechtigden vanaf 1 juni jl. jaarlijks tot 1200 euro aan goederen of steun ontvangen zonder dat ze daarvoor gekort worden op hun maandelijkse uitkering. Dat heeft de gemeenteraad eind maart via een motie bepaald. 

Vrijstelling van giften voor mensen in de bijstand

Voor bijstandsgerechtigden met kinderen geldt een vrijstelling van maximaal 1800 euro. Het college heeft de regels deze week aangepast en schept daarmee meer duidelijkheid voor zowel de uitvoerende medewerker als de bijstandsgerechtigden.

“Regels kunnen soms onevenredig hard uitpakken,” zegt wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken). “Dat willen we niet, ook hier moet ‘de menselijke maat’ centraal staan. Deze vrijstelling zorgt voor meer financiële rust bij mensen die het vaak toch al zwaar hebben. Ik ben blij dat onze gemeenteraad deze motie unaniem heeft gesteund.”

Eerder dit jaar ontstond er ophef rond een inwoonster van de gemeente Wijdemeren (Noord-Holland), omdat ze 7000 euro terug moest betalen vanwege een tas boodschappen die ze wekelijks kreeg van haar moeder. Bijstandsgerechtigden moeten alles wat ze aan geld en goederen ontvangen opgeven bij de gemeente. Dat had ze niet gedaan.

SP-kamerlid Jasper van Dijk stelde daarop voor gemeenten meer vrijheid te geven om die giften vast te stellen op een maximumbedrag van 1200 euro. De motie van Van Dijk werd eind februari van dit jaar aangenomen en vervolgens doorgevoerd in een groot aantal gemeenten, waaronder nu ook in Venlo.