09 juni 2021

Werkzaamheden parkeergarage Maaswaard en Stadskantoor

Vanaf 21 juni start de laatste fase van aanpassingen aan de parkeergarage Maaswaard en het Stadskantoor.

Werkzaamheden parkeergarage Maaswaard en Stadskantoor

Dit betekent dat in de parkeergarage Maaswaard van 21 juni t/m 4 juli rijbanen tijdelijk worden omgelegd en enkele plekken tijdelijk niet te gebruiken zijn. De parkeergarage kan gewoon gebruikt worden. Er kan hinder ontstaan bij het in- en uitrijden van de parkeergarage.

In de periode van juni 2021 tot en met oktober 2021 vinden ook werkzaamheden plaats in het Stadskantoor. Tijdens deze periode kan overlast ervaren worden in de vorm van geluid of gedeeltelijke afzetting van gebieden. De balies en ontvangsthal blijven gewoon open en bereikbaar.

Deze aanpassingen zijn – zoals eerder aangekondigd - om de tijdelijke versterkingsmaatregelen van vorig jaar om te zetten naar definitieve aanpassingen.