08 juni 2021

Krefeld en Venlo in gesprek over onderwijssystemen

Mooi initiatief van Mediothek Krefeld en Bibliotheek Venlo; grensoverschrijdende (online) gesprekken over het voortgezet (beroeps-) onderwijs. Op 8 en 15 juni kunt u deelnemen via een livestream en meepraten via de chat.


Krefeld en Venlo in gesprek over onderwijssystemen

Na de succesvolle aftrap in maart met sprekers rondom culturele verschillen staat nu het thema onderwijs op de agenda van deze mooie grensoverschrijdende ontmoetingenreeks. Een actueel onderwerp dat zowel in ons land als Duitsland sterk in de belangstelling staat. De gemeente Venlo, de Mediothek Krefeld en de Bibliotheek Venlo organiseren onder de titel "Im Gespräch / in gesprek" deze (online) reeks bijeenkomsten, waarbij in elk van beide bibliotheken onderwerpen aan de orde komen die interessant zijn voor bewoners aan beide kanten van de grens.

Kennis delen is vermenigvuldigen
Doel van het project is om aan beide zijden van de grens tot een beter begrip te komen door de uitwisseling van kennis en ervaring. De officiële titel van de samenwerking, die door de Euregio rijn maas noord wordt ondersteund, luidt dan ook:
Kennis delen is vermenigvuldigen – Kenntnis teilen, heisst sie vervielfältigen. In totaal worden vier thema’s behandeld en worden aan ieder thema twee avonden gewijd – respectievelijk in Krefeld en Venlo. De avonden draaien dus op de twee locaties om hetzelfde onderwerp maar door deelname van verschillende sprekers kunnen het inhoudelijk twee heel verschillende avonden worden.

Vragen rondom het voortgezet (beroeps-)onderwijs
Het tweede dubbele evenement in juni is gericht op aspecten van de onderwijsstelsels. Het gaat daarbij specifiek om het voortgezet (beroeps-)onderwijs. Vragen waar tijdens de bijeenkomsten een antwoord op wordt gegeven, zijn onder andere: Wie bepaalt de leerinhoud? Wat is het percentage vroegtijdige schoolverlaters? Zijn er ervaringen met grensoverschrijdende stages? Wat zouden wij van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld om opleidingstrajecten bekend te maken, anders dan hogeschool of universitaire studies. Hoe ziet de financiering van het onderwijs eruit en hoe staat het met de onderwijsvoorzieningen. Het zijn vragen die in Duitsland als gevolg van de coronapandemie sterk in de belangstelling zijn gekomen. Ook het thema "onderwijsrechtvaardigheid" is het bestuderen en bespreken waard. Naast vragen over de "PISA shock" of de verantwoordelijkheid voor adequate individuele onderwijstrajecten zal ook de vraag worden gesteld naar de rol van de betreffende andere taal in het dagelijkse schoolleven.

Tweetalige moderator
Onder de deskundige en tweetalige leiding van ARD-correspondent Ludger Kazmierczak zullen de sprekers hun visie op het onderwerp uiteenzetten en van gedachten wisselen - niet alleen onderling, maar ook met het publiek, dat digitaal kan deelnemen.

Op 8. Juni stellen Pauline van den Bosch (Gilde opleidingen) en Stefan Bur (Berufskolleg Vera Beckers) hun onderwijsinstellingen voor. Beide scholen combineren school en beroepsopleiding.
Aanmelden is hier mogelijk. Aanvang vanaf 19.00 uur.

Op 15.juni ontmoet Wilbert Beurskens van het Venlose Valuascollege Jan von der Heydt van de Krefeldse Gesamtschule Kaiserplatz.
Aanmelden is hier mogelijk. Aanvang vanaf 19.00 uur.

Tijdens de online bijeenkomsten wordt zowel Duits als Nederlands gesproken. Daar waar nodig, wordt een samenvatting vertaald. In een chat kunnen de toehoorders actief deelnemen aan de bijeenkomst.

De bijeenkomsten zijn een Europees project. Het wordt gefinancierd vanuit het INTERREG V programma Duitsland Nederland en de gemeente Venlo en de Mediothek Krefeld.