04 juni 2021

Jaarstukken 2020: ‘Zo zitten we goed. De doelen binnen de begroting zijn behaald’

Het jaar 2020 kan financieel worden afgesloten. De jaarstukken van de gemeente Venlo zijn klaar. De definitieve eindrekening is opgemaakt. Op een huishoudboekje van 450 miljoen euro staat de gemeente 14 miljoen euro in de plus. 

Jaarstukken 2020: ‘Zo zitten we goed. De doelen binnen de begroting zijn behaald’

“Zo zitten we goed. De doelen binnen de begroting zijn behaald”, zegt de wethouder van Financiën, Ad Roest. “In de begroting zijn we uitgegaan van de hoogste kosten en de laagste opbrengsten en dat pakt goed uit.”

Investeringen
Het jaar 2020 was een bewogen jaar. De coronacrisis zette alles op z’n kop. Telkens weer werd er gezocht naar oplossingen en werd er bijgestuurd. Ook werd er een coronafonds ingericht om ondernemingen en instellingen te steunen.

Ondanks dit alles kon de gemeente de geplande investeringen, opgaves en ambities uitvoeren. Zo werden 268 nieuwbouwwoningen gebouwd en bijna 400 bouwvergunningen uitgegeven. Ook werd stevig ingezet op de verdere vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. Wat lukte. Daarmee hebben meer Venlose jongeren een goede basis voor de toekomst en worden latere maatschappelijke kosten voorkomen. Ook kregen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan. En zo betalen investeringen in goed onderwijs en een sterke regionale economie zich uiteindelijk uit in meer lokale koopkracht en lagere overheidsuitgaven.

Flexibel
Dat de gemeente ondanks de coronacrisis in de zwarte cijfers bleef is een teken dat Venlo een gedegen financiële strategie heeft, die daarbij ook flexibel is. “Het geeft de ruimte te blijven investeren en af te maken waar we aan zijn begonnen. We hoeven nog niet af te remmen door de coronacrisis”, zegt Roest. Daarbij is een deel van het positieve resultaat te danken aan incidentele gelden, inkomsten die eenmalig waren, bijvoorbeeld als gevolg van de incidentele compensatie van het Rijk voor onder meer de jeugdzorg.

Voorstel
Het college van B en W stelt voor om van het positieve resultaat onder meer 4 miljoen euro te investeren in de RegioDeal. Daarbij wil de gemeente Venlo de woonlasten voor alle inwoners bevriezen, waarvoor 2 miljoen euro nodig is. Ook worden budgetoverhevelingen (1,5 miljoen), agiostorting Campus Greenport (0,9 miljoen) en doorontwikkeling raadsgriffie (0,2 miljoen) genoemd. De gemeenteraad neemt op woensdag 30 juni 2021 een besluit over het collegevoorstel.

Lees de volledige jaarstukken hier: www.venlo.pcportal.nl

Zie op onderstaande afbeeldingen de jaarrekening van 2020 in één oogopslag.