03 juni 2021

Motorbendes, lachgas, illegaal gokken en weesfietsen

De Venlose algemene plaatselijke verordening (APV) wordt aangepast om de veiligheid in de stad verder te verbeteren.

Motorbendes, lachgas, illegaal gokken en weesfietsen

Outlaw Motorcycle Gangs
In Venlo gaat een verbod gelden voor het dragen van ‘colors’, hesjes van verboden Outlaw Motorcycle gangs. Een aantal van deze bendes zijn het afgelopen jaar door de rechter verboden. De gemeente past op advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) haar regels aan zodat de politie makkelijker kan optreden. Hiermee moeten verstoringen van de openbare orde worden voorkomen.

Lachgasverbod
De afgelopen jaren heeft het gebruik van lachgas een vlucht genomen, met name onder jongeren en jongvolwassenen, ook in Venlo. Dit levert aantasting van de openbare orde, de individuele gezondheid, het milieu en de veiligheid op. Kortom dit gebruik heeft overlast tot gevolg. Er bestaat daarom grote behoefte aan een lachgasverbod op (recreatief) gebruik. Landelijk wordt er ook gewerkt aan een verbod. Dit APV artikel kan ook na invoering van het landelijk lachgasverbod van kracht blijven omdat het op (recreatief) gebruik van lachgas gericht is en niet op bezit (aanvullend op landelijke wetgeving).

Illegaal gokken
De laatste tijd komt illegaal gokken regelmatig voor in Venlo. Er is daarom dringend behoefte aan specifieke handvatten om dit te kunnen bestrijden. Vandaar dat het gewenst is om de burgemeester de bevoegdheid te geven om gebouwen waarin dit plaats vindt te kunnen sluiten. Een dergelijke bevoegdheid bestaat in de APV wel al voor horecabedrijven, seksinrichtingen en voor overige vergunningplichtige bedrijven. Met deze sluitingsmogelijkheid heeft de burgemeester ook een extra instrument bij de aanpak van bijvoorbeeld heling, illegaal gokken of het faciliteren van criminaliteit.

Weesfietsen
En tot slot ter verbetering van de handhaving is het gewenst om de vier-wekentermijn voor ruimen van weesfietsen te verkorten. De termijn van vier weken is in de praktijk te lang gebleken. Vandaar dat de termijn om weesfietsen te mogen ruimen verkort wordt van vier naar twee weken.