20 mei 2021

Nieuw parkeerbeleid voor Venlo

Gemeente Venlo is momenteel bezig met een nieuw parkeerbeleid. Dat betekent dat er nieuwe afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we in onze gemeente omgaan met parkeren van auto’s. 

Nieuw parkeerbeleid voor Venlo

Waarom nieuw parkeerbeleid?
Die vernieuwing is hard nodig omdat het parkeerbeleid dat nu geldt, sterk is verouderd en nog stamt uit een periode toen de gemeente Venlo nog niet zo groot was als nu. Het is opgesteld in de periode van 2003 t/m 2007. Inmiddels leven we in een andere tijd. Een tijd waarin we zien dat steeds meer mensen bij elkaar gaan wonen en met elkaar meer auto's hebben, die ergens geparkeerd moeten worden. En dat terwijl we het ook heel belangrijk vinden om comfortabel te wonen met genoeg natuur om ons heen. We zien ook mensen die elektrische auto’s en elektrische fietsen steeds vaker gebruiken om naar het werk te gaan. En dan hebben we nu ook nog Corona waardoor mensen steeds meer thuis werken. Als je dat allemaal bij elkaar optelt is het de hoogste tijd om nieuwe afspraken over parkeren met elkaar te gaan maken.

Hoe pakken we dat aan?
De gemeente heeft verkeersdeskundigen in dienst die door metingen en door te gaan kijken in de wijken het parkeren heeft onderzocht. Bovendien hebben veel inwoners de afgelopen jaren meldingen gedaan over parkeren. Al die gegevens zijn verwerkt in een terugblik op het parkeerbeleid en het parkeergebruik van de afgelopen jaren. Dat is de evaluatie.

Vorig jaar heeft de gemeente aan de inwoners gevraagd, om door middel van het invullen van een vragenlijst (een enquête), hun mening over het parkeren te geven. Bijna duizend Venlonaren hebben die vragenlijst ingevuld.

Al met al veel informatie voor de verkeersdeskundigen. Toch gaat de gemeente voor verschillende onderwerpen ook graag in gesprek met inwoners, ook voor het parkeren. Daarom zijn er uit de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld, ook mensen gevraagd om zich aan te melden voor zogenaamde online-bijeenkomsten (dus thuis aan de computer). We doen deze bijeenkomsten digitaal zodat we rekening kunnen houden met de corona-maatregelen. Uit alle aanmeldingen zijn per deelgebied 12 mensen geselecteerd om mee te doen. Dat waren ondernemers en ook inwoners die geen eigen bedrijf hebben. Helaas was het niet mogelijk om meer mensen deel te laten nemen. Met de computer vergaderen is best lastig en als de groep te groot wordt lukt het niet meer om fatsoenlijk met elkaar in gesprek te gaan.

In maart zijn op vijf avonden inwoners met elkaar in gesprek gegaan over parkeren in hun wijk. De wijken of deelgebieden waren:
• Arcen, Lomm, Velden
• Venlo centrum
• Venlo wijken
• Blerick, Boekend, Hout-Blerick
• Tegelen,Steyl en Belfeld

Tijdens deze avonden is allereerst aan de inwoners gevraagd om hun ervaringen met parkeren met elkaar te bespreken. Wat gaat er goed? Wat gaat er slecht? Maar ook een vraag die al meer over de toekomst gaat: waarom moeten we eigenlijk nadenken over parkeren? Daarna vertelden de verkeersdeskundigen wat zij zelf hadden gevonden van het parkeren. En wat bleek? In veel gevallen waren de meningen gelijk. Dat betekent dat er nu een goed beeld is ontstaan wat de problemen zijn en hoe parkeren wordt ervaren. Zowel door de mensen die het parkeren zelf ervaren als de verkeersdeskundigen van de gemeente. Dat is dus een goede start voor het vervolg.

En hoe nu verder?
In mei zijn weer panelbijeenkomsten met dezelfde deelnemers. Maar dan wordt nagedacht over oplossingen voor de parkeerproblemen. Hoe denken de inwoners en/of ondernemers dat de problemen die er zijn worden opgelost? En wie of wat is daarvoor dan nodig? De gemeente heeft alle opmerkingen uit de eerste ronde bijeenkomsten goed bekeken en daar de volgende onderwerpen van gemaakt. Onderwerpen waarvoor dus nagedacht moet worden over hoe die aan te pakken in de toekomst. Deze onderwerpen zijn:

Steeds meer mensen in hetzelfde gebied zoals wonen boven winkels, gesplitste woningen, wonen in wat vroeger kantoren waren en dat leidt tot meer auto’s en dus zijn er ook meer parkeerplaatsen nodig.
Bewoners parkeren en medewerkers parkeren. Steeds meer inwoners met eigen auto, parkeergarages die leeg staan, medewerkers van bedrijven in woonwijken of winkelcentra die ook willen parkeren.
Bezoekers parkeren. Bezoekers die in de wijken parkeren in plaats van in de parkeergarages of parkeerplaatsen, toeristen en dagjesmensen die hun auto kwijt moeten of plaatsen zoals een crematorium waar de gasten hun auto willen parkeren.
Duurzaamheid en milieu. Willen we eigenlijk wel zoveel auto’s in de stad of in de wijken? Zijn er genoeg laadpalen. Willen we groener wonen of blijft de auto het straatbeeld bepalen?
Gedrag. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de regels hoe we om willen gaan met parkeren goed begrijpt? En wat doen we met de mensen die daar toch niet zo netjes mee omgaan?
Inrichting. We zien ook dat er af en toe stevige keuzes gemaakt moeten worden. Willen we toch zorgen dat iedereen lekker dichtbij huis kan parkeren? Of hebben we liever wat meer bomen of struiken in de straat?

De gemeenteraad
En na de panels is het woord aan de gemeenteraad. De raadsleden worden uiteraard geïnformeerd over de opbrengsten van de panels. Daarnaast zal de raad willen luisteren naar betrokkenen en belanghebbenden. Dat gebeurt tijdens een themabijeenkomst met de raad op 9 juni. Met al die informatie gaat de gemeentelijke werkgroep aan de slag om nieuw beleid op te schrijven. Na de zomer zal de raad zich buigen over dat nieuwe beleid.