10 mei 2021

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze mensen hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water en servicekosten. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voor een TONK-uitkering gelden de volgende voorwaarden:
• Het huishouden heeft ten minste 30% minder inkomen door de coronamaatregelen.
• De beschikbare geldmiddelen zijn op dit moment minder dan:    
              o € 6.295 voor een alleenstaande zonder kinderen of
              o € 12.590 voor gehuwden/samenwonenden of een alleenstaande met minderjarige kinderen
              Beschikbare geldmiddelen zijn contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en                              inwonende minderjarige kinderen, de waarde van beleggingen of cryptovaluta zoals bitcoins.
• Betreft het een ondernemer? Vermogen in de onderneming wordt niet meegeteld. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
• U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.

Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:
• de hoogte van de (woon)kosten;
• het huishoudinkomen op dit moment;
• welk deel van de kosten iemand zelf nog kunt betalen met dit inkomen (uw draagkracht).
De TONK bedraagt maximaal € 500,- per maand.

De TONK uitkering kan toegekend worden in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet.

Aanvragen?

Het aanvraagformulier is te vinden op www.venlo.nl/tonk.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met:
Astrid Hoogma
Telefoonnummer: 0634129252
Mailadres: a.vink@venlo.nl