04 mei 2021

Dodenherdenking in de gemeente Venlo

‘Na 75 jaar vrijheid’ zijn we in het afgelopen jaar voor het eerst weer geconfronteerd met vrijheidsbeperkingen. Zo was er voor het eerst weer een avondklok en moesten veel ondernemers hun deuren sluiten.

Dodenherdenking in de gemeente Venlo

Echter, een crisis zoals we die nu meemaken is toch wat anders dan een bezetting. Gelijkheid van alle burgers, vrij zijn in denken en je mening mogen geven, zijn een groot goed. Die vrijheden vormen het fundament van onze samenleving en daar is ruim 75 jaar geleden hard voor gevochten. De slachtoffers die toen voor onze vrijheid vielen en zij die later omkwamen bij vredesoperaties, hebben we vandaag herdacht.

Voor al die oorlogsslachtoffers heb ik samen met mijn echtgenote zojuist een krans gelegd bij het monument in het Rosarium in Venlo. Dit heb ik ook namens u allemaal gedaan.

Ik hoop dat u ook net als mijn echtgenote en ik twee minuten stilte in acht hebt genomen. Wij hadden in elk geval echt het gevoel dat heel Venlo samen herdenkt. Dank u daarvoor.

Antoin Scholten
Burgemeester van Venlo

Herdenk de oorlogsslachtoffers en leg digitaal een bloem bij een oorlogsmonument naar keuze. www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken