30 april 2021

Start voorbereidende werkzaamheden Kazerne Kwartier

Komende week starten de voorbereidende werkzaamheden voor de ontwikkeling van het Kazerne Kwartier. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de combinatie BAAC, ECG-groep en Vissers Ploegmakers. De werkzaamheden starten in week 18 en zijn naar verwachting eind week 42 afgerond. 

Start voorbereidende werkzaamheden Kazerne Kwartier

Werkzaamheden
De werkzaamheden, die uitgevoerd worden, zijn het opbreken van de verhardingen en het bouwrijp maken van de toekomstige bouwgronden, het uitvoeren van archeologisch onderzoek en onderzoek naar mogelijke explosieven in de grond. Op bovenstaande afbeelding zijn de werkgebieden gemarkeerd. De werkzaamheden vinden plaats achter de kazernegebouwen E&F (links op de afbeelding) en achter de kazernegebouwen A&I (rechtsonder op de afbeelding). In het najaar worden eventuele groenaanpassingen in het gebied gedaan. Die werkzaamheden zullen uitgevoerd worden onder begeleiding van een ecoloog.

Planning werkzaamheden
Achter kazernegebouwen E & F:
- Week 18: Start opbreken verharding en bouwrijp maken terrein
- Week 19 t/m week 28: Explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek

Achter kazernegebouwen A & I:
- Week 27 Start opbreken verharding en bouwrijp maken terrein
- Week 28 t/m week 42: Explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek.

Waarom zijn deze werkzaamheden nodig?
- De terreinen worden bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat oude rioleringen, kabels en leidingen en bodemvreemde materialen verwijderd worden op de toekomstige bouwterreinen.
- Explosievenonderzoek: In de Tweede Wereldoorlog is Venlo vaak gebombardeerd en op de grond is zwaar gevochten. Hierdoor kunnen bommen en granaten in de grond zijn achtergebleven.
- Archeologisch onderzoek naar hoofdzakelijk het 17de-19de-eeuwse Fort Sint Michiel. De opgraving brengt de westelijke fortmuur en de daarbuiten gelegen gracht in kaart.

Maatregelen werkzaamheden
Voor deze werkzaamheden wordt de verharding in de gebieden opgebroken. Dit betekent dat er (tijdelijk) ergens anders op het kazerneterrein geparkeerd moet worden. De werkzaamheden en maatregelen zijn afgestemd en gecommuniceerd met de gebruikers van het kazerneterrein en de betrokkenen in het gebied. De werkzaamheden hebben geen invloed op de vaccinatie-activiteiten van de GGD die daar momenteel plaatsvinden.

Vragen tijdens uitvoering?
Voor vragen of klachten tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met Denys Boots, directievoerder civiele projecten van de gemeente Venlo, via d.boots@venlo.nl.