29 april 2021

Subsidieregeling transformatiefonds: ontwikkeling centrumgebieden gemeente Venlo

De centra Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke gebieden voor de gemeente Venlo en voor de regio Noord-Limburg. Ze spelen een belangrijke rol op het gebied van voorzieningen, werkgelegenheid en sociale contacten. In deze centra wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd.

Subsidieregeling transformatiefonds: ontwikkeling centrumgebieden gemeente Venlo

De gemeente Venlo stelt 500.000 euro via het transformatiefonds beschikbaar om de centrumgebieden toekomstbestendiger en aantrekkelijker te maken. Vanaf 1 mei 2021 wordt hiervoor de subsidieregeling transformatiefonds Venlo opengesteld.

Transformatiefonds Venlo

Het doel van dit transformatiefonds is het versterken van de centra van Venlo, Blerick en Tegelen door deze aantrekkelijker te maken, het verblijfsklimaat te verbeteren, de beschikbare ruimte beter te benutten, ondernemingen te clusteren, de economische mogelijkheden en het functioneren van de panden te verbeteren en de uitstraling van winkelcentra te verfraaien.

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Venlo pandeigenaren en ondernemers stimuleren om te investeren in hun pand en/of onderneming. Hiervoor zijn in totaal vijf subsidies in het leven geroepen:

1. Subsidie gebruiksoptimalisatie: een éénmalige subsidie voor bouwkundige aanpassingen aan een pand om het economisch gebruik te verbeteren;
2. Subsidie transformatie detailhandel: een éénmalige subsidie om een pand met gebruik detailhandel te verbouwen of aan te passen naar een ander gebruik. Voor het aanloop kernwinkelgebied Venlo wordt het gebruik ‘wonen’ uitgesloten.
3. Subsidie bedrijfsverplaatsing: een éénmalige subsidie om een bedrijf naar het aanloop kernwinkelgebied Venlo, het kernwinkelgebied Venlo, het kernwinkelgebied Tegelen of het kernwinkelgebied Blerick te verplaatsen;
4. Subsidie gevelverbetering: een éénmalige subsidie voor gevelverbetering of het in historische staat herstellen van een gevel;
5. Subsidie planvorming: een éénmalige subsidie voor het opstellen van een plan, ontwerp of haalbaarheidsonderzoek als voorbereiding op een mogelijke aanvraag voor gevelverbetering, gebruiksoptimalisatie, transformatie of bedrijfsverplaatsing.

De subsidieonderdelen kunnen worden gestapeld, met uitzondering van de combinatie transformatie detailhandel en gebruiksoptimalisatie in het aanloop kernwinkelgebied Venlo. Voor 2021 en 2022 is voor de subsidieregeling transformatiefonds Venlo €500.000 beschikbaar.

Overzicht toepassing subsidieonderdelen:

De centrumgebieden van Tegelen, Blerick en Venlo kennen ieder een zogenaamd kernwinkelgebied en een buiten-kernwinkelgebied. In een buiten-kernwinkelgebied zijn winkels en buurtsteunpunten aanwezig die behouden moeten blijven voor een goed woon- en leefklimaat voor inwoners. Omdat de kern van Venlo groter en meer divers is, heeft dit centrumgebied ook een aanloop-kernwinkelgebied.

Aanvraag
Vanaf 1 mei 2021 is op de website www.venlo.nl/transformatiefonds de volledige subsidieregeling te vinden. Via deze gemeentelijke website (ondernemersloket) is het aanvraagformulier en eventuele bijlagen op te vragen.

De subsidieregel is samen met adviesbureau ERAC opgesteld en is afgestemd met de Bedrijven Investeringszones (BIZ), de centrummanagers van Blerick en Tegelen, Venlostad.com, de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Venlo uit de Venlose binnenstad en Venlo Partners. Al deze partijen helpen mee om deze subsidieregeling bij de eigenaren en ondernemers in de centrumgebieden onder de aandacht te brengen.