22 april 2021

Jonge statushouders krijgen hulp bij financiën en scholing

Voor veel jonge statushouders die een opleiding willen gaan volgen, is dit vaak lastig. Zij hebben moeite om de kosten van schoolgeld, boeken en materialen zelf te betalen. En dat heeft gevolgen.

Jonge statushouders krijgen hulp bij financiën en scholing

De focus ligt dan op deze geldproblemen en dat gaat ten koste van het volgen van de opleiding. Terwijl een opleiding heel belangrijk is voor het vinden van een baan en het voorbereiden op een betere toekomst.

Om deze geldproblemen te verlichten, heeft de arbeidsmarktregio Noord-Limburg subsidie gekregen van de Provincie Limburg. Een mooie opsteker die echt heeft geholpen. Want met deze subsidie is het mogelijk gemaakt om:

• 19 jonge statushouders een scholingsvoucher te geven, zodat zij de kosten van de opleiding konden betalen;
• 11 statushouders een voorschakeltraject te bieden. Het doel hiervan om de deelnemers na hun inburgeringscursus makkelijker te laten instromen in het beroepsonderwijs;
• 25 statushouders een nazorgtraject te geven. Het nazorgtraject bestaat uit workshops die meer inzicht geven in de financiële situatie zoals:
        - leren omgaan met de nieuwe financiële situatie;
        - budgetteren en plannen, zodat het risico op problemen in de toekomst kleiner wordt;
        - voorbereiding op het vinden van een bijbaan naast de studie.

Met deze ondersteuning en extra nazorg hebben deze jonge statushouders aanzienlijke grotere kansen op een betere toekomst. Een toekomst die ze zelf in handen hebben, met de nieuwe kennis en vaardigheden die ze hebben opgedaan.