21 april 2021

Voortgang herinrichting Keulsepoort: 26 april start fase 2

In opdracht van de gemeente Venlo is BLM Wegenbouw in maart gestart met de herinrichting van de Keulsepoort. De Keulsepoort wordt straks een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad. De boom– en groenaanplant volgen in het najaar omdat dat daarvoor het meest geschikte seizoen is.

Voortgang herinrichting Keulsepoort: 26 april start fase 2

Artikel start herinrichting Keulsepoort.

Uitvoering in stappen
Momenteel worden de werkzaamheden op de Keulsepoort in fase 1 uitgevoerd, de contouren van de nieuwe Keulsepoort worden langzaam zichtbaar.

Op maandag 26 april aanstaande start BLM Wegenbouw op de Deken van Oppensingel (tussen het Limburgs Museum en de kruising met de Keulsepoort) met de tweede fase van de herinrichting. Hier verwijderen zij de bestaande verhardingen, gaan ze het vuil- en hemelwater scheiden en richten zij het straatwerk opnieuw in. Ondanks dat de werkzaamheden gepaard zullen gaan met geluid zal de aannemer zich inspannen om de overlast tot een minimum te beperken. De werkzaamheden duren ongeveer zes tot acht weken.

Verkeersmaatregelen fase 2
Tijdens deze werkzaamheden wordt de Deken van Oppensingel, tussen het Limburgs Museum en de kruising met de Keulsepoort, afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid met behulp van tijdelijke bebording. Zie de afsluiting en de omleidingsroutes op bijgevoegde routekaart onderaan de pagina.

Vragen tijdens uitvoering?

Het uitvoeringsteam is op doordeweekse dagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur aanwezig op de projectlocatie.

Voor vragen of klachten tijdens de uitvoering kan contact worden opgenomen met de omgevingsmanager Rick Haas, via keulsepoort@blmwegenbouw.nl / 06 30 21 63 97, of met uitvoerder Jan Zeelen, via j.zeelen@blmwegenbouw.nl / 06 82 53 84 32.