20 april 2021

Bestrijding van de eikenprocessierups

De gemeente Venlo gaat de eikenprocessierups vanaf deze week weer preventief bestrijden. Dit doen we bij bomen van de gemeente waar de eikenprocessierups de meeste overlast veroorzaakt. Denk hierbij aan drukbezochte plekken, zoals scholen, speelplekken, sportcomplexen en zorgcentra. De bomen worden twee keer preventief behandeld met een biologische middel. Het werk wordt uitgevoerd door Krinkels BV.

Bestrijding van de eikenprocessierups

Investeren biodiversiteit
We investeren ook in het vergroten van de biodiversiteit door meer natuurlijk bermbeheer en het aanplanten van vaste planten. Dat is niet alleen mooier voor de omgeving maar zorgt ook voor de groei van natuurlijke vijanden in de vorm van allerlei insecten.
Daarnaast hangen we nestkastjes op, hiermee willen we de groei van de populatie kleinere vogels (mezen) stimuleren. In 2020 werden er al 150 nestkastjes opgehangen en dit voorjaar kwamen er nog 100 nestkastjes bij! We hopen natuurlijk dat onze inwoners dit voorbeeld volgen en ook een nestkastje ophangen in hun eigen tuin.
Zo krijgen we meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en wordt de overlast minder. 

Weghalen nesten
In de periode van half mei tot en met juli leven de eikenprocessierupsen in groepen bijeen. Dan is de overlast door hun brandharen het grootst. Als er veel overlast is dan laat de gemeente op plekken waar veel mensen komen de nesten door een gespecialiseerd bedrijf verwijderen. Als u in uw eigen tuin te maken heeft met eikenprocessierupsen, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daar een deskundig bedrijf voor in. 

Mate van overlast moeilijk te voorspellen
Het probleem met de eikenprocessierups verdwijnt helaas niet. De overlast is voor iedereen vervelend en is ook niet altijd op te lossen. 

Informatie en meldingen
Op de website van de GGD Noord Limburg staat meer informatie over de eikenprocessierups en wat u kunt doen bij klachten.