12 maart 2021

Maandag 15 maart start herinrichting Keulsepoort

Aanstaande maandag 15 maart start de herinrichting van de Keulsepoort. De uitvoerder BLM Wegenbouw is vanaf 8 maart begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. 

Maandag 15 maart start herinrichting Keulsepoort

Komende maandag gaat daadwerkelijk de schop in de grond. De herinrichting van de Keulsepoort is voor wat betreft bestrating en verhardingen naar verwachting eind juni 2021 afgerond. De boom– en groenaanplant volgen in het najaar omdat dat daarvoor het meest geschikte seizoen is. 

Uitvoering in stappen
De herinrichting van de Keulsepoort is een omvangrijk werk dat in stappen wordt uitgevoerd (zie luchtfoto Keulsepoort). In de eerste fase gebeurt het volgende: 
- Eerst wordt de bestaande verharding rondom het Limburgs Museum verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe inrichting (gebied 1A / oranje). Vanuit deze plek wordt de Keulsepoort en omgeving verder heringericht. Ook wordt dan de bestaande waterloop verwijderd. 
- Vanaf week 12 wordt het werkgebied uitgebreid (gebied 1B / blauw). Zodra de bestaande verharding wordt verwijderd, worden voor bewoners en ondernemers loopschotten neergelegd zodat de panden bereikbaar blijven.  

In deze eerste fase zijn er nog geen belemmeringen voor het verkeer.

Informatie over de verdere stappen in de herinrichting van de Keulsepoort volgt op een later moment. Direct belanghebbenden en omwonenden worden door BLM Wegenbouw rechtstreeks geïnformeerd.

Vragen tijdens uitvoering?
Voor vragen of klachten tijdens de uitvoering kan contact worden opgenomen met de omgevingsmanager Rick Haas, via keulsepoort@blmwegenbouw.nl/ 06 30 21 63 97, of met uitvoerder Jan Zeelen, via j.zeelen@blmwegenbouw.nl / 06 82 53 84 32 

Groene en aantrekkelijke stadsentree
De Keulsepoort wordt straks een groene en aantrekkelijke entree naar de binnenstad. Een omgeving waarin het erfgoed van de historische Keulsepoort weer zichtbaar en beleefbaar wordt. Waar voldoende ruimte is voor de belangrijke evenementen in onze stad. Rekening houdend met de ontwikkelingen rondom de tijdelijke parkeergarage Arsenaal, het nieuwe Museum van Bommel van Dam en het Limburgs Museum. Bij de inrichting spelen we ook in op het veranderende klimaat en de noodzaak tot vergroening. We beperken de hitte in de stad, en kunnen beter hoosbuiten en droogte opvangen. Het gebied wordt een aantrekkelijke ruimte om in te wandelen, te fietsen en te verblijven. Uiteraard blijft het gebied ook goed bereikbaar voor autoverkeer. Wel zal de auto, meer dan nu het geval is, er straks ‘te gast’ zijn. Hierdoor verbetert niet alleen de verblijfskwaliteit in het gebied maar wordt het ook overzichtelijker en veiliger.  

Het ontwerp van de openbare ruimte is tot stand gekomen in afstemming met een groot aantal belanghebbenden zoals Museum van Bommel van Dam, Limburgs Museum (Provincie), vertegenwoordigers vanuit evenementen en een aparte klankbordgroep van omwonenden, ondernemers, stichting gehandicaptenraad Venlo, VenloPartners en VenloStad.com.