12 maart 2021

Digitale bijeenkomst corona steun- en herstelpakket voor cultuur

Afgelopen maandag, 8 maart, organiseerde de gemeente Venlo een digitale bijeenkomst over de corona steun- en herstelregeling voor de culturele sector in Venlo.

Digitale bijeenkomst corona steun- en herstelpakket voor cultuur

Voor deze digitale bijeenkomst was het hele culturele veld uitgenodigd: van amateurkunst en individuele cultuurmakers tot grote culturele instellingen, van bestuursleden en directeuren tot betrokken medewerkers, vrijwilligers, maatschappelijke partners en raadsleden. Meer dan 120 personen hebben deelgenomen en bijgedragen aan deze interactieve bijeenkomst.

We kijken met tevredenheid terug op een dynamische bijeenkomst, waarbij samenwerking werd genoemd als sleutel voor de toekomst van de culturele sector. Op basis van de enthousiaste inbreng hebben wij er alle vertrouwen in dat het culturele veld op sterkte terug kan komen na de coronapandemie

Wethouder Marij Pollux: “Het was een bijzondere en inspirerende avond waarvan bij mij de woorden Duidelijkheid, Knuffelen en Samenwerken blijven hangen. Dat geeft veel vertrouwen in de toekomst. Ik ben ook blij dat er direct vervolgstappen worden gezet. Met z’n allen maken we tenslotte de cultuur van Venlo.”

Het corona steun- en herstelpakket
Het Rijk heeft eind december extra geld in het gemeentefonds van Venlo gestort om de cultuursector te compenseren en te ondersteunen vanwege de gevolgen van de coronacrisis. De besteding van het geld is door de gemeente Venlo uitgewerkt in een corona steun- en herstelpakket. Met het steun- en herstelpakket wil de gemeente Venlo de bestaande culturele infrastructuur steunen maar ook nieuwe initiatieven laten ontstaan.  

Op de website van de gemeente Venlo vindt u alle informatie met betrekking tot de corona steun- en herstelregeling. Op deze pagina vindt u de subsidieregel, een checklist om erachter te komen of u in aanmerking komt voor de corona steun- en herstelregeling en de mogelijkheid om een aanvraagformulier op te vragen en de cultuurvisie.