10 maart 2021

Venlo sluit aan bij ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’

Na een succesvolle pilot in de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas is Venlo recent samen met Beesel, Bergen, Gennep en Venray aangesloten bij het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over ouderenzorg en ondersteuning. Het loket helpt bij het voorbereiden op een leven met blijvende zorg.

Venlo sluit aan bij ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis en hun zorgvraag neemt toe. In hun zoektocht naar passende, blijvende zorg weten ze vaak niet welke mogelijkheden voor ouderenzorg er zijn en waar ze hun vraag kunnen stellen. Binnen het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’ komt alle kennis samen. Het loket moet er voor zorgen dat mensen, ondersteund door een onafhankelijk deskundige, in alle rust kunnen bepalen welke zorg het beste past bij hun wensen en behoeften.

“Ouderen weten vaak niet waar ze heen moeten met hun vraag,” zegt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn & Onderwijs). “Dit kennisloket is een samenwerking tussen 7 gemeenten en Coöperatie VGZ en gaat over alle wetten heen. We zijn de eerste regio die dat klaarspeelt. En dat is goed nieuws voor de groeiende groep ouderen.”

Het loket adviseert over verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een zorginstelling, de keuzes die klanten hebben en hoe deze zorg te regelen valt. Zo staan de adviseurs van het kennisloket in nauw contact met de Wmo-consulenten van de gemeenten om een passend advies te geven. Mocht de zorg en ondersteuning die een klant nodig heeft, passen binnen de Wmo dan wordt de klant direct verder geholpen door de juiste persoon binnen de eigen gemeente. Zo hoeft de klant maar één keer het verhaal te doen.

Het ‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’ is één van de initiatieven op het gebied van ouderenzorg waarin gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten bundelen om beter te helpen bij het vinden van passende, blijvende zorg. Het loket is op werkdagen te bereiken via telefoonnummer 088-131 1657 of via www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket. De hulp is gratis en voor alle ouderen woonachtig in de regio.